Lagring av spannmål kan minska sårbarheten hos lantbrukare

Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Klimatförändringarna innebär att extrema väderhändelser blir vanligare. Vädret påverkar hur skörden av spannmål blir, över hela världen, och påverkar därigenom också priserna.

Ett sätt att möta dessa väder- och prissvängningar är att torka och lagra spannmålet. Vid rätt förhållanden kan spannmålet lagras väldigt länge, och lantbrukaren väljer då att sälja vid lämplig tidpunkt. Plötsliga väderomslag eller längre oönskade perioder av regn och torka ger en sårbarhet som kan minskas genom att ha ett eget lager av spannmål.

En spannmålshantering för framtiden

En lantbrukare i Säffle investerade i en anläggning för spannmålshantering med kapacitet att torka spannmål i hög takt, för att sedan kunna lagra dem en längre tid i samma anläggning. Denna kapacitet är viktig då det finns smala tidsfönster att förhålla sig till vid skörd, som när vädret är gynnsamt men förväntas bli sämre. Stora mängder spannmål behöver då skördas på kort tid.

I samband med nybyggnationen utfördes även andra klimatanpassningsåtgärder. Främst har anläggningen säkrats mot kraftiga skyfall, vilket tidigare varit ett problem och som i framtiden väntas bli ännu värre. Åtgärderna har gjort att gården numera är bättre rustad för framtiden.

Nytt anpassningsexempel

Exemplet med torkning och lagring av spannmål beskrivs nu i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.