Laget ”Trygga” vinnare av East Sweden Hack

När East Sweden Hack arrangerades under helgen fanns både studenter och yrkesverksamma bland de tävlande. Sent på söndagen korades vinnaren ”Trygga” som utvecklat ett nytänkande trygghetslarm.

Laget "Trygga" vann East Sweden Hack 2015.
Foto Fotograf Crelle

– Ungefär hälften av lagen på East Sweden Hack använde SMHIs öppna data, dock inte Trygga. Det fanns bland annat en idé om hur man skulle kunna förhindra att tak rasar in på grund av tung snö. Innovationshöjden i tävlingsbidragen var generellt mycket hög och det fanns både samhällsnytta och affärspotential i bidragen, säger Johanna Fältström, SMHI.

Internet of things

I år fanns också ”Internet of things” med bland kriterierna när lagen skulle utveckla en helt ny produkt eller tjänst. ”Internet of things” är ett samlingsbegrepp för saker som förses med sensorer och processor som kan kommunicera med sin omvärld, en dimension som alltså skulle finnas med i de nya lösningarna.

”Trygga”, laget bakom den mest nyskapande produkten eller tjänsten vann en resa till Berlin, med besök på små, nystartade företag som bland annat arbetar med ”Internet of things”. Tävlingsjuryn för East Sweden Hack bedömde både affärspotential och/eller samhällsnytta samt användarupplevelse.

Stimulera användning av öppna data

– SMHI är med som partner i East Sweden Hack för att stimulera användningen av vår information. Öppna data är en drivkraft som öppnar för nya innovationer, säger Johanna Fälstström.