Lägesrapport isläggning på sjöar

Is på sjöar finns nu i stora delar av Norrland och på en del håll norra Svealand. Nu är vi inne i en period med milt väder och tillfrysningen går därför inte så fort.

I slutet av oktober hade vi en period med kyligt väder och då lade sig isen på många sjöar i de norra delarna av landet. Ytterligare en del sjöar islades under en kylig period runt den 6 november. Datumet för isläggningen på dessa sjöar var normalt eller något tidigare än normalt.

Sedan 10 november har vädret varit förhållandesvis milt och någon större ny tillfrysning har inte skett.

Is finns nu i stora delar av Norrland och på en del håll i norra Sveland. Tidpunkten för isläggningen brukar skilja sig mycket mellan olika sjöar i ett område och det har det gjort även i år. Det finns många stora och djupa sjöar i Norrland som fortfarande inte är islagda.