Låga vattennivåer i de stora sjöarna

Sveriges fyra största sjöar har haft låga nivåer en tid och de fortsätter att sjunka. I Vänern är nivåerna nästan 0,6 meter under medelnivån och lika låga som 2003. De låga nivåerna innebär problem för fartygstrafiken i sjön.

Mellerud
Sjöbodarna i Mellerud vid Vänern.

Nederbörden under året har varit lägre än normalt, vilket har lett till låga flöden i vattendrag och låga vattennivåer i sjöar. Eftersom Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är så stora reagerar vattennivån långsamt och har varit ständigt sjunkande det senaste halvåret. I början av sommaren var nivåerna ungefär normala, men har nu sjunkit till låga nivåer.

— Nivåerna i de stora sjöarna förväntas återhämta sig under våren 2019 enligt de beräkningsmodeller som används i varningstjänsten för att beskriva utvecklingen under de närmaste månaderna, säger Richard Alpfjord Wylde, vakthavande hydrolog på SMHI.

Dessa prognoser baseras på hur mycket nederbörd som vanligtvist faller under vinterperioden (jämfört med 1981-2010), då avdunstning och upptag från växterna är låga och mycket av det regn som faller rinner till sjöarna.

— Problemet är att de senaste åren inte har varit normala. Sommaren 2018 var torrare än normalt i större delar av landet och detta mönster försätter även nu under hösten. En torr vinter skulle innebära fortsatt låga nivåer även nästa år – och då kan läget vara mycket mer allvarligt, säger Richard Alpfjord Wylde.

Vänern

Nivån i Vänern är nu 43,76 m över havet vilket är nästan 0,6 meter lägre än medelnivån. Nivån var ungefär lika låg 2003 och 1996. I april 1970 uppmättes den lägsta nivån sedan regleringen på 1930-talet och då var nivån ytterligare 0,4 meter lägre än dagens nivå. Den låga nivån innebär att de stora fraktfartygen inte kan gå med full last.

Vänern
Vattennivå i Vänern sedan 1940.

Mälaren

Nivån i Mälaren har ett tag varit knappt 0,3 meter lägre än normal nivå och har sjunkit 0,45 meter på ett halvår. Det är den lägsta nivån som uppmätts sedan 1989, då nivån var ytterligare några centimeter lägre.

Vattennivå mälaren
Vattennivå i Mälaren sedan 1950.

Vättern och Hjälmaren

Även Hjälmaren och Vätterns nivåer är låga, cirka 0,3 meter under medelvärdet, men de är fortfarande högre än de lägsta nivåerna 2016 och 2017.

  Meter under medelnivå

Lägsta sedan

Vänern

0,57

2003
Vättern 0,33 2017
Mälaren 0,27 1989
Hjälmaren 0,30 2016