Låga vattennivåer i sydöstra Sverige

Grundvattennivåerna i sydöstra Sverige var sommaren 2016 lägst sedan mätningarna började. Även vattenflödena i området var låga. Men varför blev det så i södra Sverige just detta år? Är detta en föraning om hur det kan se ut i framtida klimat?

Redan i januari pratades det om låga grundvattennivåer för södra Sverige. Sveriges Geologiska undersökning (SGU), myndigheten som ansvarar för mätning av grundvatten, såg att nivåerna i bland annat södra Sverige inte steg som de brukade. 

–Anledningen till de låga nivåerna är att det under höst och vinter 2015/2016 inte regnade tillräckligt och att grundvattenmagasinen inte fylldes på som de brukar, säger Bo Thunholm SGUs grundvattenövervakning.

–Det är framförallt under höst, vinter och början på våren som grundvattenmagasinen fylls på. Under den senare delen av våren och sommaren tar växtligheten upp en stor del av det vatten som regnar, fortsätter han.

Nederbördsavvikelse 2015/2016
Nederbörd i procent av normalt för årstiden för höst till sommaren 2015-2016. Förstora Bild

Lägsta nivåerna någonsin

Under april införde delar av Öland och Gotland bevattningsförbud. Det har aldrig tidigare gjorts så tidigt som det gjordes i år. Bevattningsförbud infördes även tidigt i delar av Kalmar län. 

Trots detta sjönk grundvattnet i sydöstra Sverige till rekordlåga nivåer.

–Sedan mätningar av grundvatten startade i slutet av 1960-talet har vi aldrig mätt lika låga nivåer i sydöstra Sverige som under sommaren 2016, säger Bo Thunholm.

Låg vattenföring och vattennivå

På grund av att det regnat mindre än normalt under sommaren uppmättes även låga nivåer i sjöar och vattendrag.

–Det har varit väldigt låga vattenflöden i delar av landet denna sommar. Men där vi har mätningar ser vi inte att det varit extremt låga nivåer. Dock finns det många svårigheter med att mäta låg vattenföring i mindre vattendrag, säger Katarina Stensen, hydrolog på SMHI.  
 

Karta visar rekordlåga grundvattennivåer (streckat område) och låg vattenföring i vattendrag (punkter) i sydöstra Sverige. Enligt SGUs mätningar var grundvattennivåerna på många håll de lägsta sedan mätningarna startade i slutet av 1960-talet.
Streckat område visar var det varit extremt låga grundvattennivåer under sommaren. Punkterna visar när det senast var lika låga nivåer i vattendrag i området. Emån: Stenåkra, lägsta sedan 2002, Alsterån: Getebro, lägsta sedan 1994. Ljungbyån: Kollstorp, lägsta sedan 2006. Lyckebyån: Mariefors, lägsta sedan 2002. Förstora Bild


–Framförallt för att de minsta vattendragen blir torra, dvs helt torkar ut. Och eftersom det inte kan bli mindre än noll kan vi inte säga hur mycket mindre vatten det varit detta år.

­I de större vattendragen i sydöstra Sverige var det lika låga nivåer för 10 till 20 år sedan. Men än har vi inte märkt av de lägsta flödena för året eftersom flödena fortfarande minskar.
 

Tillfälligt eller framtiden?

–I ett framtida klimat visar modellerna på att det kommer regna mer, inte mindre som detta år, säger Anna Eklund hydrolog på SMHI.

–Däremot visar modellerna på att det ändå väntas bli lägre vattenflöden sommartid,  vilket beror på ökad avdunstning och en längre växtsäsong när växterna tar upp vatten. Så årets vattensituation kan vara en föraning om framtiden.

Vattenföring detta år jämfört med tidigare

Nedan visas ett exempel på hur vattenföringen sett ut hittills 2016 för ett vattendrag i Östergötland. I diagrammet visar svart linje hur vattenföringen varit i år, med en liten ökning under våren då snön smält och det regnat men att vattenföringen sedan inte ökat något på grund av lite regn och stort upptag från växter. De övriga blå linjerna visar vattenföringen historiska år 1984-2015.

vattenföring för Torpån
Svart linje visar vattenföring för Torpån, ett mindre vattendrag i Skärblacka, Östergötland. Blå linjer visar vattenföring historiska år. Förstora Bild