Kyligare april än vad vi vant oss vid

De senaste tio åren har bjudit på många ovanligt varma aprilmånader, men i år fick vi en april som var normal eller lite kyligare än normalt i stora delar av Sverige. Det har inte hänt sedan 1998. Nästan hela landet fick också mer nederbörd än normalt. Lokalt vid Norrlandskusten var det en av de allra nederbördsrikaste aprilmånaderna.

Detta är en förhandsresumé av aprilvädret. Den officiella månadskrönikan publiceras omkring den 7 maj.

Temperaturen

De senaste tio åren har bjudit på många ovanligt varma aprilmånader. Förra årets april var rekordvarm på många håll. Men i år fick vi en april som var normal eller lite kyligare än normalt i stora delar av Sverige, och detta har inte hänt sedan 1998.

På en del håll i mellersta delen av landet blev april faktiskt kallare än mars. Det är något som är mycket ovanligt.

Förenklad karta över medeltemperaturens avvikelse från referensvärdet (1961-1990) i april 2012.
Förenklad karta över medeltemperaturens avvikelse från referensvärdet (1961-1990) i april 2012. Förstora Bild

Kyliga aprilnätter

Under framför allt inledningen av april var det rejält kyligt. Exempelvis var det under påsknatten kallare än 10 minusgrader på flera håll i inre Götaland.

Månadens lägsta temperatur i landet blev -29,3° i Nikkaluokta den 3. Flera stationer i både norr och söder noterade under den första aprilveckan de lägsta apriltemperaturerna på omkring ett halvsekel.

  • Ronneby/Kallinge hade -9,7° den 3, vilket är kallast i april sedan 1966.
  • Karlshamn hade -7,4° den 3, vilket är det lägsta i april sedan 1966.
  • Umeå rapporterade -19,2° den 4, vilket är kallast i april sedan 1956.
  • Kalmar hade -8,2° den 5, vilket är det kallaste i april sedan 1966.
  • Lund hade -5,7° den 5, vilket är kallast i april sedan 1966.

Varma aprildagar

Avsnittet om varma aprildagar blir ganska kort eftersom det inte var mycket av den varan. Temperaturen steg dock långsamt under månaden och på valborgsmässoaftonen nådde temperaturen för första och enda gången denna månad över 20° vid några stationer i södra Götaland. Hästveda i Skåne var varmast med 22,8°.

Nederbörd

Det har varit en nederbördsrik månad på de flesta håll. Att det som nu i april samtidigt fallit mer nederbörd än normalt i nästan hela Sverige är ganska ovanligt.
I Bohuslän och på många håll i östra Sverige föll mer än dubbelt så mycket nederbörd som normalt.

Som exempel på ovanligt stor aprilnederbörd kan nämnas Kasa i norra Ångermanland som fick 114 mm under månaden. Under de 100 år som stationen varit igång har detta överträffats endast under aprilmånaderna 1977 och 1950.

Förenklad karta över nederbördens avvikelse från referensvärdet (1961-1990) i april 2012.
Förenklad karta över nederbördens avvikelse från referensvärdet (1961-1990) i april 2012. Förstora Bild

Stora dygnsmängder

En del av månadens nederbörd föll i samband med typiskt "aprilväder", det vill säga strålande solsken följt av plötsliga snö- eller hagelbyar.

Men en hel del av nederbörden föll i samband med mer sammanhängande nederbördsområden, som kom in ömsom från väster och ömsom från öster.
Vid några tillfällen har det varit fråga om ovanligt stora dygnsmängder för att vara i april. Till exempel i samband med ett regnväder som drog in över västkusten den 9:

  • Rörastrand fick då 40 mm, aprilrekord sedan stationen startade 1999.
  • Lysekil fick 34 mm, aprilrekord sedan stationen startade 1972.
  • Göteborg fick 28 mm, det mesta under ett aprildygn sedan 1999.

Åska

De kyliga luftmassor som dominerade under större delen av april gav inte utrymme för någon nämnvärd åska. Men under den lite varmare perioden under andra hälften av april förekom en del åskväder i Götaland och Svealand.

De åskrikaste dygnen var 21 och 22 april med ganska utbredd åska i framför allt Småland.

Snötäcke

I mellersta och nordligaste Norrland har det genom det rätt kyliga vädret varit en långsam snösmältning.

I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland har det varit barmark större delen av månaden. På sina håll täcktes marken tillfälligt av nysnö, som till exempel i Uppsala med 4-5 cm nysnö lördagen den 14 och ett tillfälligt nysnötäcke under fredagseftermiddagen den 20.

Snödjupsregistrering i Uppsala 14 april 2012.
Snödjupsregistrering i Uppsala den 14 april 2012. Källa: Uppsala universitet. Förstora Bild
Snödjupsregistrering i Uppsala 20 april 2012.
Snödjupsregistrering i Uppsala den 20 april 2012. Källa: Uppsala universitet. Förstora Bild

Solskenstid

Solskenstiden blev tämligen normal under april utan några rekord åt ena eller andra hållet.

Blåst

Inget stormtillfälle förekom under april, varken i fjällen eller vid kusten. Den högsta vindhastigheten vid kuststationerna rapporterades från Örskär vid Upplandskusten med 22 m/s den 2-3 april.

I Eskilstuna förekom vindbyar på 24 m/s på fredagskvällen den 27 i samband med åskväder.

Luftfuktighet

Under våren brukar det förekomma tillfällen med ovanligt låg relativ fuktighet, och denna aprilmånad var inget undantag.

I samband med att kall och torr luft strömmat ner över landet följt av en högtrycksrygg så uppmättes under eftermiddagen den 4 april en relativ fuktighet på 11% i Torup och Ullared i Halland. Rekorden ligger dock något under 10%.