Kylan sätter ny fart på isläggningen

Efter en mild period med minskande istäcke tar nu isläggningen ordentlig fart igen. Kombinationen kall luft, högtryck och svaga vindar är idealisk för isbildning till sjöss. Prognoserna pekar på snabb istillväxt i Finska viken, i stora delar av Östersjön och efterhand längs Västkusten.

Kombinationen kall luft, klart väder, högtryck med svaga vindar samt en ytvattentemperatur under +1 grad är idealiska faktorer för isbildning till sjöss.

I skrivande stund är samtliga dessa förutsättningar uppfyllda i Bottenhavet, Norra Östersjön och i Finska Viken. En snabb ökning av istäcket till sjöss i dessa områden pågår just nu.

Satellitbild över Bottenviken 14/2 2011
Satellitbild över isläget i Bottenviken 14/2 2011 Foto NASA/GSFC, MODIS Rapid Response. Förstora Bild
Satellitbild över Bottenviken 13/2 2011
Satellitbild över isläget i Bottenviken 13/2 2011 Foto NASA/GSFC, MODIS Rapid Response. Förstora Bild
Satellitbild över Bottenviken 5/2 2011
Satellitbild över isläget i Bottenviken 5/2 2011 Foto NASA/GSFC, MODIS Rapid Response. Förstora Bild

Rekordtidig start på issäsongen följdes av mildväder

Den 3 januari inleddes en drygt fem veckor lång mild och blåsig period med stillaliggande eller retirerande isgränser. Detta efter en rekordtidig start på issäsongen i Vänern, Kattegatt och Öresund redan innan årsskiftet.

På nyårsafton var dessutom Bottenviken och Norra Kvarken helt täckta av upp till 25 cm tjock is, i Gävlebukten och i norra Ålands Hav var istjockleken cirka 10 cm.

Kall luft i södra Sverige

Maxisutbredning 1987
Maximal isutbredning 1987. (Inscannad från tidsskriften "Väder och Vatten") Förstora Bild

En väderomläggning har nu inletts och prognoskartorna talar sitt tydliga språk: ett omfattande högtryck parkerar över Skandinavien och matar in mycket kall luft österifrån de kommande två till tre veckorna. Kalluften påverkar i första hand södra Sverige och vi kan vänta oss en massiv isproduktion i Finska Viken, i Östersjön och efterhand även längs Västkusten.

Det återstår att se hur stor del av farvattnen utanför de svenska kusterna som täcks av is innan vintersäsongen är slut. Rekordvintern 1986-87 var iskoncentrationen den 13 mars nära nog hundraprocentig i samtliga havsområden, långt utanför Skagen.

Troligen var Östersjön helt istäckt en längre tid under den extremt kalla vintern 1942, men informationen var osäker p.g.a kriget.