Kustradar - ett skandinaviskt samarbete i Skagerrak

SMHI installerar nu ett högfrekvent kustradarsystem på två platser längs Bohuskusten, på Måseskär och Väderöarna. Radarsystemet ska mäta havsytans strömmar i Skagerrak och användas för att upptäcka eller lokalisera fartyg.
 

Kustradarinstallation
Foto Magnus Wenzer, SMHI


Med hjälp av kustradar får man detaljerad information om vattnets riktning och hastighet i havsytan. Denna information är viktig vid havsmiljöarbete, transporter, oljespill samt vid sök- och räddningsaktioner.
 

Illustration - kustradar ger info om strömmar i ytvattnet.
Med hjälp av kustradar får man detaljerad information om strömmar i ytvattnet. Färgerna på pilarna anger strömhastighet, enligt den infogade skalan. Bilden är ett exempel på fältdata innan all kalibrering är utförd. Förstora Bild


- Data från systemet kommer in en gång per timme och ger information om nuläget. Data ska även assimileras i modeller för havsström. Det ska även göras en undersökning där man jämför högfrekvent radarinformation med data från satellitbilder, berättar Johan Kronsell, projektledare och oceanograf på SMHI.

Radarsystemet, som hyrs av det amerikanska företaget CODAR, ska utvärderas under 6 månader.

Illustration av kustradarinstallation (331 kB, pdf)

Flera samarbetspartners bidrar

Kustradarsystemet tillhör ett projekt som kallas SOROS (Scandinavian Ocean Radar Observation System). SOROS delfinansieras med EU-medel inom EU-programmet Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak samt med medel från HaV.

Projektet leds av SMHI och är ett samarbete mellan Sverige, Danmark -Danmarks meteorologiske institute (DMI) och Norge - Norges Meteorologisk institutt (MetNo).

Data från kustradarsystemet ska även användas inom projekt SARACUS (Using Satellite data and coastal HF radar to map and validate sea surface currents and to detect ships in Skagerrak). Här ska radardata användas för att validera data från satelliter. I detta projekt deltar SMHI tillsammans med Chalmers och FOI.

Rymdstyrelsen är extern finansiär för SARACUS.

Så snart installationen av radarsystemet är klart kommer data visas på SMHIs hemsida, TEMA: Havsmiljö.

EU logotyp
Interreg
SOROS

Ett stort tack till verksamma på Måseskär och Väderöarna som underlättat arbetet med installationerna!