Kurs om SMHIs varningar

Den 27-28 januari genomförs en kurs för delar av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kursen syftar till att ge deltagarna förståelse för hur SMHIs varningstjänst fungerar och ge dem en översiktlig teoretisk kunskap inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Utbildningen innehåller även avsnitt om klimatförändringar och om SMHIs krisberedskap. Liknande kurser har tidigare anordnats för tjänsteman i beredskap vid länsstyrelserna i Sydlänen och för Räddningstjänster från flera delar av landet.