Kunskap och inspiration på klimatkurs

Hur ser framtidens klimat ut och hur anpassar vi oss? Dessa och många andra frågor diskuterades nyligen under en klimatkurs på SMHI. Närmare trettio deltagare från myndigheter, kommuner, försäkringsbranschen och länsstyrelser fanns på plats.

Under två halvdagar i slutet av april fick kursdeltagarna kunskap om framtidens klimat och vilka effekter vi känner till idag. Även stöd för klimatanpassningsarbetet presenterades, samt generell information om SMHIs kunskap, forskning och tjänster inom klimatområdet.

Kick för att komma igång

Madeleine Tuomi vid Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI var kursledare.

– Kursen vänder sig till aktörer som ska arbeta med klimatanpassning på något sätt. Det känns jättekul att vi kan erbjuda den här typen av kurser och förhoppningsvis inspirera till att arbetet med klimatanpassning kommer igång, säger Madeleine. 

Deltagarna fick under kursen även lyssna till ett antal kommuner som delade med sig av erfarenheter från sitt klimatanpassningsarbete.

– Det var intressant att få en uppdatering om vad som pågår på myndigheter och nationellt inom klimatanpassning, och om vilka klimatförändringar som vi i kommunerna måste hantera, säger Katarina Skoglycka, klimatstrateg på Oskarshamns kommun.

– Jag tar med mig det tydliga budskapet om att alla scenarier pekar åt samma håll: att osäkerheten bara gäller hur snabbt förändringarna sker.

Det var fjärde gången kursen arrangerades av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs av SMHI på uppdrag av regeringen.