Kunder inom vattenkraftsindustrin besöker SMHI

Den 28-29 november besöker kunder inom vattenkraftsindustrin SMHI. De ska ta del av nyheter inom den hydrologiska forskningen och utvecklingen med koppling till vattenkraft. En viktig punkt på agendan är också en uppföljning av de tillrinningsprognoser som SMHI levererat under första halvåret 2018.

Det är en årligen återkommande och mycket uppskattad tradition att SMHI bjuder in och samlar intressenter inom svenska vattenkraftsindustrin.

– Dessa dagar brukar vara årets höjdpunkt för alla oss med intresse för vattenkrafthydrologi, säger Mikael Sundby från Vattenfall, en av deltagarna vid årets samling.

Besök på flera delar av SMHI

En viktig del under besöket kommer att vara redovisning och utvärdering av årets tillrinningsprognoser från SMHI. Dessa har levererats under hela första halvåret och används av vattenkraftsindustrin för att uppskatta vårflodsvolymen till de stora norrländska magasinen.

Sjön Håckern
Sjön Håckern med vy mot Håttögsfjället

– Nu ska vi på SMHI redogöra för hur det gick och hur väl vårens prognoser stämde överens med det verkliga utfallet, säger Helen Ivars Grape, produktchef Hydrologi.

I programmet ingår även att beskriva nyheter i de hydrologiska tjänster som SMHI erbjuder och levererar. Även information om konsekvensbaserade varningar, hydrologiska tjänster för Europa-marknaden och om det intressanta och händelserika väderåret 2018 kommer vara i fokus.