Kort vår

Sommarens tidiga ankomst i södra Sverige, samt vårens något senare ankomst innebär att det på sina håll i Götaland och Svealand blev en mycket kort vår.

I ett område nordost om Vättern hade man endast vår i knappt tre veckor innan sommaren anlände dit den 18 april.

Slutligen bör det nämnas att det inte bara är påskhelgen som varit mycket varm utan även hela månanden så här långt. Beroende på hur de avslutande dygnen blir kan det på en del håll i landet bli den varmaste aprilmånaden som uppmätts. Detta är dock något som vi får återkomma till när vi summerar aprilvädret.