Konst triggar engagemang för klimatet

Samhället behöver anpassas efter rådande och framförallt för kommande klimat. Konst kan bidra till att öka förståelsen för omställning och anpassning till ändrat klimat. Ett exempel är konstprojektet Man and Biosphere – prekära situationer som vill motivera till handling och samarbete mellan forskare, sakkunniga och allmänhet.

Stigande hav, fler perioder med kraftig nederbörd och fler värmeböljor är exempel på effekter som samhället behöver anpassas till. Då kan sårbarheten för översvämning, skogsbränder och värmebölja minska. För att göra det krävs engagemang och gemensamma mål.

Konstnärliga uttryckssätt har potential att utmana våra sätt att tänka och ge bättre förståelse för vad klimatförändringar innebär. Konstnärliga metoder, visualiseringar och gestaltningar ger andra typer av metoder för att diskutera stora samhällsfrågor.

Man talar på stranden
Samtal om klimatförändringar och anpassning med konstnärer, forskare, sakkunniga och allmänhet. Del av konstprojektet Man and biosphere- prekära situationer. Foto Caroline Mårtensson

Konstnärer och forskare har tillsammans startat konstprojektet Man and Biosphere – prekära situationer, för att visa hur Kristianstad kommer att påverkas av bland annat ökad nederbörd och höjd havsnivå. Den lokala kopplingen ökar förståelsen och engagemanget kring klimatförändringar i Kristianstad.

Nya exempel på klimatanpassning

Konstprojektet beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning. Här går det bland annat också att läsa om hur Malmö stad utlyste en projekttävling för att utveckla stadsdelsparken. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Exempelsamlingen som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI är bred. Den omfattar även projekt som handlar om att minska risken för översvämningar, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.