Konferens ska inspirera till klimatanpassning i Norden

Ett förändrat klimat påverkar alla länder i Norden och kan göra oss mer sårbara. Men det finns många sätt att rusta samhället för förändringarna. En nordisk konferens ska ge tillfälle för olika aktörer att mötas och inspirera till lösningar kring klimatanpassning. Konferensen hålls i Norrköping den 23-25 oktober.

Fler översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad ett varmare klimat innebär. Idag arbetar en rad aktörer med klimatanpassning för att möta förändringarna, bland annat inom kommuner, myndigheter, företag och inom forskningen. Det kan gälla att minska risker men också att ta tillvara på nya möjligheter.

- I de nordiska länderna har vi kommit igång bra med arbetet och det finns stor kunskap inom många områden, säger Mattias Hjerpe, föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet.

- Men det återstår mycket arbete. Vi behöver dela erfarenheterna och inspirera varandra för att komma vidare och också få fler aktörer att börja klimatanpassa.

Nordiskt möte kring klimatanpassning

Alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta med klimatanpassning i Norden kan delta i konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation den 23-25 oktober i Norrköping.

Mötet med tema ”Nordiska lösningar för robusta samhällen” ska främst ge tillfälle att utbyta idéer kring klimatanpassning och att hitta lösningar i olika samhällssektorer.

- Konferensen är ett viktigt forum för att stärka klimatanpassningsarbetet i Norden. Genom att dela våra erfarenheter kan vi komma längre med att bygga hållbara samhällen. Det ger också större förutsättningar att klara de utmaningar vi står inför, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.

Brett spektrum frågor

Den nordiska konferensen kommer erbjuda ett brett spektrum av frågeställningar - det senaste från klimatforskningen, planering för stigande havsnivåer och klimatanpassad infrastruktur. Andra teman är hur maten ska odlas, hur Norden påverkas av klimatförändringar i världen och hur politiken kan hantera både klimatanpassning och minskning av utsläppen av växthusgaser.

Konferensen tar även upp aspekter som medborgarengagemanget i att utveckla robusta och fossilfria samhällen, samt lösningar för att kommunicera de komplexa frågorna till olika grupper i samhället, med mera.

För alla som arbetar med klimatanpassning

Konferensen välkomnar alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt - forskning, politik och förvaltning, näringsliv och intresseorganisationer. Mötet genomförs både på engelska och ”skandinaviska” (svenska/norska/danska.)

Nordic Conference on Climate Change Adaptation har hittills arrangerats vartannat år. Tidigare år har mötet ägt rum i Bergen, Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Årets konferens är den femte i ordningen och arrangeras gemensamt av SMHI, Norrköpings kommun och Linköpings universitet.