Konferens samlade klimatanpassare

Hur samhället ska anpassas till ett förändrat klimat stod i fokus under konferensen Klimatanpassning Sverige 2015. SMHI var en av arrangörerna och visade bland annat på nya tjänster som tas fram för att underlätta arbetet med klimatanpassning.

SMHI visar nya åtgärda-sidorna under konferens
SMHI visar de nya åtgärda-sidorna under Klimatanpassning Sverige 2015.

Årets upplaga av konferensen Klimatanpassning Sverige hade temat ”Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?” Omkring 300 personer från företag, myndigheter, kommuner och organisationer deltog under dagen.

- Det har hänt mycket på området sedan den första konferensen 2011. Nu vet de flesta vad klimatanpassning innebär, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

SMHI var en av arrangörerna till konferensen och visade under en workshop havsnivåhöjningar, länsvisa klimatanalyser, nya verktyg för klimatanpassning och en exempelsamling på genomförda klimatanpassningsåtgärder.

Bra respons på verktyg

- Vi fick bra respons på att verktyg för klimatanpassning nu finns samlat på ett ställe på webben, säger Ingrid Gudmundsson kommunikatör Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

Under dagen möttes deltagare från myndigheter, kommuner, forskning och näringsliv. Många efterfrågade fler synergieffekter inom klimatanpassning, där utsläppsminskningar och anpassning måste gå hand i hand. Dagens knäckfråga besvarades delvis med att det behövs tydligare riktlinjer om var ansvaret ska ligga.