Kommuner och myndigheter kan söka pengar för klimatanpassning

Sverige blir både varmare och blötare. Sveriges kommuner och myndigheter har en nyckelroll i arbetet med att anpassa samhället till det förändrade klimatet. Nu går det att söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner och verktyg för klimatanpassningsarbete.

Klimatförändringarna gör att Sverige blir både varmare och blötare. Risken för extremväder ökar. Översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad samhället behöver rustas för.

- Kommunerna är nyckelaktörer för ett mer klimatanpassat samhälle och myndigheterna har en viktig roll för att initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbete. På uppdrag av regeringen utlyser nu SMHI medel för att stärka klimatanpassning både nationellt, regionalt och lokalt, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt.

Årets två utlysningar är  ”Utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat”, vilken vänder sig mot myndigheter,  samt ” Utveckling av ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser”, som riktas mot kommuner.

Pengar för myndigheter

Myndigheter erbjöds att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för klimatanpassning inom sina ansvarsområden. Myndigheter som redan har handlingsplaner kan söka medel för att utveckla verktyg för klimatanpassning, riktade till andra aktörer.

- I denna utlysning kommer vi att prioritera samhällssektorerna livsmedelsproduktion, människors hälsa, Sveriges miljömål och samhällsplanering/byggande, säger Magnus Rödin, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Pengar för kommuner

Kommuner kan söka pengar för att medverka i SMHIs utvecklingsarbete med ett webbaserat verktyg. Verktyget ska integrera klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser.

- Här uppmuntrar vi även kluster av minst två kommuner  att söka, gärna i samverkan med klimatanpassningsfunktionen hos respektive länsstyrelse. Länsstyrelser kan också söka pengar för att stödja samverkan mellan sökande kommuner, säger Magnus Rödin.

SMHI fick i år uppdraget av regeringen att utlysa totalt 14 miljoner kronor. Ansökningar till båda utlysningarna är öppna till och med 15 februari 2017.