Klimatvisningar i Östergötland

Snart startar förhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal vid COP21 i Paris. Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? Det visar SMHI under veckan i Östergötlands län. I en teaterdom visualiseras bland annat hur tätorterna i länet drabbas vid skyfall och värmeböljor.

I den mobila teaterdomen visar SMHI hur klimatet förändras och hur utvecklingen ser ut för framtiden. Besökarna får uppleva interaktiva visualiseringar kring klimat. Presentationerna ger också exempel på vad klimatförändringarna kan betyda för olika delar av samhället och hur vi kan minska vår klimatpåverkan.

Bland annat demonstreras hur bebyggelse i tätorterna påverkas vid tillfällen med skyfall och värmeböljor, något som kan bli vanligare i ett framtida klimat.

– Visualiseringen hjälper till att göra tydligt vilka klimatförändringar vi kan vänta och vilka konsekvenser de medför. Syftet är att öka besökarnas kunskap, medvetenhet och engagemang, säger David Hirdman, klimatkommunikatör SMHI.

Allmänheten bjuds in

I samarbete med Länsstyrelsen Östergötland har tjänstemän, politiker och skolelever blivit inbjudna till en interaktiv upplevelse om klimatet. Geodomen har i veckan besökt Ödeshög, Österbymo, Vadstena och Linköping. Under lördagen kan även allmänheten ta del av visualiseringarna på stadsbiblioteket i Linköping.

Interaktiv visning i geodomen med karta över Europa
Tjänstemän på Länsstyrelsen Östergötland får ta del av en interaktiv filmvisning om klimatet.

FN om klimatet

När FNs klimatpanel IPCC beskriver det globala klimatet är det tydligt att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.