Klimatutställning invigd på Skogsmuseet

På Världsmiljödagen 5 juni invigdes utställningen ”Det heta klimatet & skogen” på Skogsmuseet i Lycksele. I utställningen ingår en monter med ett bildspel om klimatförändringar som SMHI har tagit fram.

SMHI:s interaktiva bildspel om framtidsklimatet visar upp hur förändringarna kan se ut inom en rad områden som vegetation, energi, turism m.m.

Skogsmuseet i Lycksele vill med sin nya utställning, där SMHI:s bildspel ingår, framförallt väcka besökarens intresse och engagemang om varför skogen har en så viktig roll i klimatförändringar. Syftet är också att skapa ett intresse hos de privata skogsägarna för behovet av att börja tänka klimatanpassat i sitt skogsbruk.

Utställningen pågår till och med 27 februari 2011, och är en del av det internationella klimatanpassningsprojektet Clim-ATIC.

Om utställningen på Lycksele kommuns hemsida