Klimatutbildningar för Nordkorea och Västafrika

SMHI genomför på uppdrag av Sida utbildningsprogrammet ”Klimatförändring och klimatanpassning" för Nordkorea och Västafrika. Under vintern deltar 80 beslutsfattare och specialister i utbildningar i Mali i Afrika, medan runt 40 personer genomgår programmet i Nordkorea och Sverige.

SMHI har på uppdrag av Sida genomfört cirka 20 internationella utbildningsprogram inom ”Climate Change - Mitigation and Adaptation”. Runt 450 personer i 50 länder har genomgått programmet, som fått mycket uppskattning.

Minska sårbarheten för naturkatastrofer

– Utbildningen syftar till att höja kunskapsnivån för att långsiktigt bidra till att minska samhällets sårbarhet för naturkatastrofer, säger Anna Amrén, chef för SMHIs avdelning Miljö & Säkerhet. På kursen belyser våra egna och inbjudna experter det senaste inom klimatforskningen, klimatförändringens väntade effekter och de möjligheter som finns att förbereda samhället. Det kan gälla anpassning inom exempelvis jordbruk, hälsoaspekter etc.

Denna vinter genomförs utbildningar på uppdrag av Sida för både Nordkorea och Västafrika.

Hösten 2010 fick SMHI förfrågan om ett program anpassat för deltagare från Nordkorea, som hade vänt sig till Utrikesdepartementet med ett önskemål om utbildning inom miljö och klimat. Kursdeltagarna är ett 40-tal beslutsfattare och specialister som arbetar på olika nivåer inom exempelvis statsförvaltning och forskningsinstitut. Utbildningens första del genomfördes i november i år i Pyongyang. I december och februari fortsätter programmet i Norrköping och Stockholm under sammanlagt fem veckor.

Utbildningarna i Västafrika pågår i Bamako, Mali, under november och december med totalt 80 deltagarna från Benin, Burkina Faso, Guinea, Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och Togo. De afrikanska specialisterna och beslutsfattarna kommer till Sverige i olika grupper under mars-april.

SMHI i samarbete med SEI och SWECO

Utbildningarna genomförs i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI) och SWECO, samt med inbjudna experter från Sverige och andra länder som håller föreläsningar och övningar.

Projektarbeten inom ämnesområdena med stöd av svensk handledning är också en viktig del av utbildningen.