Klimatutbildning startar i Moçambique

Nu har SMHIs sjunde stora utbildningsprogram "Klimatförändring och klimatanpassning" startat i Moçambique. Trettio beslutsfattare från ett tjugotal myndigheter deltar.
– Vi fick en kanonbra uppstart, nu ser deltagarna fram emot att komma till SMHI i Norrköping i november, rapporterar Eleonor Marmefelt.

SMHI genomför en stor satsning på att klimatutbilda beslutsfattare och nyckelpersoner i Afrika.

– Fram till år 2020 kommer vi att arrangera tio program för olika delar av Afrika. Det betyder att 250 beslutsfattare från nio länder kommer att genomgå halvårsprogrammet, berättar Eleonor Marmefelt, ansvarig för SMHIs biståndsarbete.

Föreläsning under klimatutbildning i Mocambique
Alla deltagare genomför ett förändringsarbete under programmets gång och får stöd av handledare på SMHI. Bodil Ståhl berättar om processen.

Många perspektiv på klimatfrågan

Klimatutbildningen är mycket bred och går igenom exempelvis den senaste klimatforskningen, vilka effekter som klimatförändringen har på vattenresurser, jordbruk och hälsa, processer för sårbarhetsbedömning och hur samhällen kan hantera risker och klimatanpassa sig.

Eleonor Marmefelt
Eleonor Marmefelt

– Stort fokus läggs också på att utveckla samarbetet kring klimatanpassning mellan olika myndigheter och samhällsaktörer i regionen. Programmet kan bidra till detta tack vare att flera viktiga nyckelpersoner deltar i utbildningen.

– SMHI bidra med mycket erfarenheter kring denna samverkan, eftersom vi har regeringens uppdrag i Sverige att vara ”Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning”, fortsätter Eleonor.

Beslutsfattare inom vatten och jordbruk

De 30 deltagarna kommer från Botswana, Moçambique och Zambia. De har nyckelbefattningar inom drygt tjugo statliga myndigheter, universitet och ideella organisationer. Alla arbetar på något sätt med klimatanpassning, oftast med fokus på vatten och jordbruk.

Moçambique oroas för höjd havsnivå

I Moçambique märks klimatförändingen redan.

Cristina Alionte
Cristina Alionte

– Deltagarna är oroliga för konsekvenserna av de höjda havsvattennivåerna då landet har en flera hundra mil lång kust, berättar Cristina Alionte, hydrologiexpert som arbetar med internationell samverkan på SMHI.

– Stora arealer riskerar att hamna under vatten. Oron är också stor för kraftigt försämrad vattenkvalitet. På ön Inhaca upplever man redan en försämrad tillgång på dricksvatten, och de känsliga kustzonerna riskerar att förstöras.

Bidrar till regional samverkan

– Man blir inspirerad av diskussionerna i gruppen och den höga kunskapsnivån deltagarna själva har inom klimatområdet, säger Klas Svensson från Sida, Sveriges biståndsmyndighet, som gett SMHI uppdraget att genomföra programmen.

– Ett tydligt mervärde är att dessa experter från tre grannländer får tillfälle att utbyta erfarenheter som verkligen kan leda till att utveckla hållbara lösningar genom regionalt samarbete, avslutar Klas.