Klimatstudie för Vättern och Hjälmaren: Varmare vatten och lägre nivåer i framtiden

Våra stora sjöar påverkas av klimatförändringen. SMHIs nya beräkningar för Vättern och Hjälmaren visar att båda sjöarna kommer att få betydligt varmare vatten och det blir också vanligare med låga vattennivåer i framtiden.

I två nya rapporter från SMHI redovisas resultat från klimatberäkningar för sjöarna, bland annat med unika analyser för vattentemperaturen i Hjälmaren.

- Det är första gången som den framtida vattentemperaturen beräknas för Hjälmaren. Resultaten visar på en uppvärmning på mellan en och två och en halv grad till slutet av seklet, jämfört med idag, säger Anna Eklund, hydrolog SMHI.

I Vättern kan förändringen handla om ett uppvärmt ytvatten på mellan 1,5 till 3 grader. Bottenvattnet kan bli upp till en grad varmare.

Det blir också vanligare med låga vattennivåer i båda sjöarna, vilket främst beror på att mer vatten avdunstar när det blir varmare. Enligt beräkningarna väntas medelvattennivån i Vättern minska med en till två decimeter till slutet av seklet, med ungefär lika stor minskning under alla årstider. För Hjälmarens del kan medelvattennivån i genomsnitt bli omkring en decimeter lägre under sommar och höst.

Användningen av sjöarna påverkas

Vättern och Hjälmaren fungerar som dricksvattentäkter och som en del av vattenkraftproduktionen. Många människor bor längs med sjöarnas stränder och de är också viktiga miljöer för växt- och djurliv.

- Ett förändrat klimat påverkar hur sjöarna kan användas i framtiden. Kunskapen som sammanställs för sjöarna är ett underlag för olika aktörer att fatta beslut och rekommendationer utifrån, säger Anna Eklund.

Två utsläppsscenarier

Förutom vattennivåer och vattentemperaturer har också beräkningar gjorts för tappningar och is i sjöarna. I rapporterna finns resultat för två olika scenarier, baserat på mängden koldioxidutsläpp som påverkar klimatet.

Senare kommer även motsvarande rapport för Vänern samt en rapport med vattentemperaturer för Mälaren. Det blir också en slutlig sammanställning av vilka konsekvenser som förändringarna i sjöarna kan ge.

SMHIs arbete med de stora sjöarna i ett framtida klimat drivs i nära samverkan med intressenter kring sjöarna.