Klimatforum 2011 - Hur ser vägen mot 2050 ut?

Klimatforum 2011 arrangeras den 30 november i Aula Magna, Stockholms universitet.

Vi står inför en fortsatt global temperaturökning, havsnivåhöjning och förändrade vattentillgångar. Isavsmältningen i Arktis går snabbare än vad som tidigare förutsagts.

Arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser måste intensifieras. De mål som regeringen har satt upp för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 kommer sannolikt att uppnås. Men vad händer därefter?

Välkommen till Klimatforum som, genom att belysa vetenskapen, utvecklingen globalt och inom EU samt näringslivets ambitioner, syftar till att bidra till diskussionen om det fortsatta klimatarbetet i Sverige

Ur programmet

Tio år med Klimatforum:
Tillbakablickar och tankar om framtiden.

Aktuellt från klimatforskningen:
Kunskapsläget idag – vad händer med klimatet och i vilken takt måste utsläppen minska?

Färdplaner mot 2050:
EUs, Sveriges och svenska näringslivets arbete med framtidsplaner samt ett globalt perspektiv.

Till anmälan Klimatforum 2011

Klimatforum är kostnadsfritt. Mer information om programmet kommer i höst.

SMHINV

Naturvårdsverket har arrangerat Klimatforum i tio år, nu för andra året i samarbete med SMHI.