"Klimatforskningen kan leverera beslutsunderlag"

Ett internationellt möte om klimatforskning arrangerades i förra veckan vid Lunds universitet. Mötet handlade om utvecklingen och samordningen av högupplösta regionala klimatberäkningar.

Samstämmigheten bland forskarna var stor under den internationella workshopen, om var klimatforskningen står idag. Ett viktigt arbete är den pågående internationella samordningen för högupplösta regionala klimatberäkningar.

- Det europeiska forskningsprojektet Ensembles har tydligt visat på behovet av ensemblescenarier för att beskriva osäkerheten i simuleringarna. Denna kunskap ska nu tillvaratas i det internationella samarbetet, säger klimatforskare Lars Bärring.

Mer detaljerade klimatscenarier

De senaste åren har inneburit en kraftsamling för att utveckla klimatmodellerna. Detta tillsammans med en väsentligt utbyggd datorkapacitet ger mer detaljerad information i framtidsscenarierna. Från tidigare beräkningar med 50 kilometers upplösning och kortare perioder är det nu möjligt med 25-10 km upplösning och långa perioder. Men nu siktar forskarna in sig på en upplösning på 2-3 kilometer, vilket kan bli en realitet om ca 5 år.

Ett annat mycket aktivt forskningsfält är att inkorporera flera processer i beräkningarna, inte bara fysikaliska faktorer i atmosfären utan många andra områden som påverkar klimatet, t ex vegetation, glaciärer, aerosoler, grundvatten.

Forskningen har nått mognadsfas

- Forskningsområdet har nått en mognadsfas. Nu är det inte bara utveckling av metoder och verktyg, utan vi är nu beredda att leverera data som kan tillämpas som beslutsunderlag, t ex inom samhällsplaneringen

Men så länge modellerna har en upplösning på tiotals kilometer så kvarstår dock de grundläggande problemen med beskrivning av moln och nederbördsprocesser, samt kopplingen till småskalig vegetation och markanvändning.

Workshopen 21st Century Challenges in Regional Climate Modelling arrangerades 4-8 maj vid Lunds universitet av bland andra SMHI, FNs meteorologiska organisation WMO, FNs klimatforskningsprogram WMO, det tyska forskningsinstitutet GKSS. Totalt deltog ca 180 forskare från drygt 40 länder. Både forskare från de största centren för regionala klimatberäkningar världen över och t ex Sydafrika, Elfenbenskusten, Iran, Indien, Argentina.