Klimatförändringar visas i Västernorrland

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? Det visar SMHI under en konferens i Västernorrlands län. I en teaterdom visualiseras bland annat hur tätorterna i länet drabbas vid skyfall. 

I den mobila teaterdomen visar SMHI hur klimatet förändras och hur utvecklingen ser ut för framtiden. Besökarna får uppleva interaktiva visualiseringar kring klimat. Presentationerna ger också exempel på vad klimatförändringarna kan betyda för olika delar av samhället.

Bland annat demonstreras hur bebyggelse i tätorterna påverkas vid tillfällen med skyfall, något som kan bli vanligare i ett framtida klimat.

– Visualiseringen hjälper till att göra tydligt vilka klimatförändringar vi kan vänta och vilka konsekvenser de medför. Syftet är att öka besökarnas kunskap, medvetenhet och engagemang, säger David Hirdman, klimatkommunikatör SMHI.

Visning under konferens

Länsstyrelsen i Västernorrland har bjudit in tjänstemän, politiker och näringsliv till en konferens med temat ”Framtid Västernorrland – hur bygger vi en attraktiv region”. SMHI finns på plats i Sundsvall under slutet av veckan, med visningar i geodomen.

Teaterdom med människor utanför
SMHI finns på plats med geodomen i Sundsvall under konferensen ”Framtid Västernorrland – hur bygger vi en attraktiv region”.

FN om klimatet

När FNs klimatpanel IPCC beskriver det globala klimatet är det tydligt att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.