Klimatförändringar visas i Kalmar län

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? Det visar SMHI under en turné med en teaterdom på flera orter i Kalmar län, under denna och nästa vecka. Här visas bland annat hur tätorterna i länet drabbas vid skyfall. 

I en mobil teaterdom kan besökare ta del av interaktiva visualiseringar kring klimat. SMHI visar hur klimatet förändras och hur utvecklingen ser ut för framtiden. Presentationerna ger också ett smakprov på vad klimatförändringarna kan betyda för olika delar av samhället.

Bland annat demonstreras hur bebyggelse i tätorterna påverkas vid tillfällen med skyfall, något som kan bli vanligare i ett framtida klimat.

- Visualiseringen hjälper till att göra tydligt vilka klimatförändringar vi kan vänta och vilka konsekvenser de medför. Syftet är att öka besökarnas kunskap, medvetenhet och engagemang, säger David Hirdman, klimatkommunikatör SMHI.

Domturnén är ett arrangemang av Länsstyrelsen i Kalmar län och vänder sig till allmänheten, tjänstemän och politiker i kommunerna, studenter och företagare.

Människor utanför geodom i Kalmar september 2015
SMHI är på plats i Kalmar för att visualisera klimatförändringar i teaterdomen.

FN om klimatet

När FNs klimatpanel IPCC beskriver det globala klimatet är det tydligt att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.