Klimatförändringar tema på klimatvecka i Jönköping

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? Det visar SMHI under den pågående Klimatveckan i Jönköping. I en teaterdom presenteras bland annat hur tätorter i länet drabbas av skyfall. 

I en mobil teaterdom kan besökare ta del av interaktiva visualiseringar kring klimat. SMHI visar hur klimatet förändras och hur utvecklingen ser ut för framtiden. Presentationerna ger också ett smakprov på vad klimatförändringarna kan betyda för olika delar av samhället.

Bland annat demonstreras hur bebyggelse i tätorterna påverkas vid tillfällen med skyfall, något som kan bli vanligare i ett framtida klimat.

- Visualiseringen hjälper till att göra tydligt vilka klimatförändringarna vi kan vänta och vilka konsekvenser de medför. Syftet är att öka besökarnas kunskap, medvetenhet och engagemang, säger David Hirdman, klimatkommunikatör SMHI.

Visning för allmänheten

SMHI finns på plats under Klimatveckan i Jönköping, med föreläsningar och visningar i domteatern. Domturnén är ett arrangemang av Länsstyrelsen i Jönköpings län och vänder sig till tjänstemän och politiker i kommunerna, studenter och företagare.

Under lördagen ges tillfälle för allmänheten att se presentationen i teaterdomen, i Gunnarsbosalen i Mullsjö. Fyra visningar arrangeras mellan kl 10.10 och 12.10.

FN om klimatet

När FNs klimatpanel IPCC beskriver det globala klimatet är det tydligt att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.