Klimatet visas i Västerbotten

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? Det visar SMHI i nästa vecka under SEE Hållbarhetsveckan, i Västerbotten. I en teaterdom visualiseras hur klimatförändringarna påverkar på en global till lokal skala.

Skolelever lyssnar på klimatföreläsning
Den så kallade geodomen från visningar i Västerbotten förra hösten.

I den mobila teaterdomen visar SMHI hur klimatet förändras och hur utvecklingen ser ut för framtiden. Besökarna får uppleva interaktiva visualiseringar kring klimat. Presentationerna ger också exempel på vad klimatförändringarna kan betyda för olika delar av samhället och hur vi kan minska vår klimatpåverkan.

Bland annat demonstreras hur bebyggelse i tätorterna påverkas vid tillfällen med skyfall, något som kan bli vanligare i ett framtida klimat.

– Syftet med visningarna är att öka besökarnas kunskap, medvetenhet och engagemang. Visualiseringen hjälper till att göra tydligt vilka klimatförändringar vi kan vänta och vilka konsekvenser de medför, säger Sandra Andersson, klimatkommunikatör SMHI.

Allmänheten bjuds in

Med anledning av SEE Hållbarbetsveckan har Länsstyrelsen i Västerbotten bjudit in skolelever, tjänstemän och politiker till klimatvisningarna. Under veckan kommer Bureå, Sorsele, och Dorotea att besökas. I varje kommun erbjuds även allmänheten att delta i en öppen visning.

Turnén är ett samarbete mellan SMHI, Visualiseringscenter C, Länsstyrelsen i Västerbotten, Skellefteå, Sorsele, och Doroteas kommuner.