Klimatet i fokus på stort Östersjömöte

Klimatfrågan måste integreras i alla beslut, både för att minska utsläppen av växthusgaser men även för att anpassa till ett förändrat klimat. Alla aktörer i samhället behöver planera för en framtid i förändring. Det framkom under SMHIs seminarium vid EUs strategimöte för Östersjöregionen.

Under veckan arrangerades det årliga forumet för EUs Östersjöstrategi i Stockholm.  Strategiforumet samlade deltagare från politiken, näringsliv och civilsamhälle för att diskutera frågor om Östersjöregionens framtid.

Forumet pågick i två dagar och innehöll workshops och seminarier om exempelvis digitalt och socialt entreprenörskap i Östersjöregionen, bioekonomi, cirkulär ekonomi och hållbar turism. Bland annat inledningstalade statsminister Stefan Löfven.

Klimatfrågor viktiga i alla beslut

SMHIs seminarium under strategiforumet fokuserade på klimatanpassningsfrågan och hur hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan uppnås. På EU-nivå har bedömts att arbetet med att nå 14 av de 17 målen i Agenda 2030 kommer att behöva ta hänsyn till att klimatet förändras.

- Det internationella klimatavtalet som fattades i Paris förra året lyfte särskilt vikten av att satsa på klimatanpassningsarbetet parallellt med att minska utsläppen. Det har också medverkat till att anpassning blivit allt viktigare på EU- nivå, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt.

En röd tråd genom SMHIs seminarium var att frågor kring klimat måste genomsyra alla strategier och beslut, på nationell, regional och lokal nivå.

- Att klimatet ska integreras i alla frågor innebär ett nytt sätt att tänka. Det påverkar hela samhället och kan också bidra till ett ökat välstånd. Vi behöver planera för en framtid i förändring, säger Lotta Andersson, klimatexpert SMHI.

- Klimatfrågorna innebär dels åtgärder för att minska utsläppen men samtidigt att anpassa till ett förändrat klimat.

Engagera unga för klimatet

Seminariet lyfte också vikten att engagera unga människor i klimatarbetet, exempelvis att frågorna bör ingå i utbildningar. För att gå från ord till handling kan även former för att följa upp klimatarbete utvecklas mer.

Inom Östersjöregionen pågår flera samverkansprojekt när det gäller klimat. Ett exempel är iWater, som ser på lösningar för att hantera vatten i städer med hjälp av så kallade blå-gröna lösningar. Här öppnas nya möjligheter för att se vatten i staden som en möjlighet istället för ett problem.

Första forumet i Sverige

Strategiforumet hålls varje år. Värdskapet roterar mellan EU:s medlemsländer i Östersjöregionen, i nära samarbete med EU-kommissionen. Detta var första gången som Sverige stod värd för mötet. Värdskapet delas i år med Nordiska ministerrådet.

SMHI är nationell kontaktpunkt för klimatarbetet i Östersjöstrategin.