Klimatdata för nedladdning på Luftwebb

SMHI har tagit fram en webbtjänst, där dataserier för temperatur och nederbörd mellan 1961- 2010 kan laddas ner för godtyckligt vald plats i Sverige.

Nu har SMHI tagit fram en webbtjänst för temperatur och nederbörd, där dataserier för dygns-, månads- och årsvärden kan laddas ner för godtyckligt vald plats i Sverige.

– För alla tänkbara temperatur- och nederbördsberoende frågeställningar kan man nu hämta historiska väderdata och kombinera dessa med sina egna parametrar, berättar projektledare Christer Persson, SMHI.

– Byggnads-, vatten- eller jordbruksfrågor är några exempel på tillämpningar, liksom miljöstudier eller studier av effekterna av ett förändrat klimat.

luftwebb screenshot
På luftwebb.smhi.se kan du ladda ner griddade data för temperatur och nederbörd över Sverige 1961-2010. Förstora Bild

Temperatur- och nederbördsdata

Webbtjänsten luftwebb.smhi.se bygger på så kallade griddade data, dvs värden som lagras i ett rutnät över Sverige med upplösningen 4 x 4 km. Luftwebb omfattar för närvarande perioden 1961-2010.

Luftwebb är ett led i SMHI:s strävan att göra miljö- och klimatdata lättillgänglig för icke-kommersiell användning. Utvecklingen har skett med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket.