Klimatanpassning och visualisering i Almedalen

SMHI deltar i flera arrangemang i Almedalen och som handlar om klimatanpassning och klimatvisualisering.

Besökare i Almedalen kan ta del av SMHIs arbete med att visualisera klimatfrågor. Här presenteras olika sätt att visa forskningsresultat med hjälp av ny teknologi. Aktuellt är bland annat hur framtidens extrema regn påverkar avloppssystem.

Visualiseringarna demonstreras under arrangemanget ”Svensk innovationskraft – från idé till världsutställning”, den 2 – 4 juli. Arrangör är East Sweden.

Kontakt under Almedalsveckan

Elin Löwendahl, klimatexpert SMHI, elin.lowendahl@smhi.se, 011-495 87 15

Klimatanpassningscentrum

Under Almedalsveckan presenteras också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som byggs upp vid SMHI på uppdrag av regeringen. Centret har som främsta uppgifter att samla kunskap om klimatanpassning och att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.
 
Presentationen sker den 5 juli inom ramen för seminariet ”Är vi redo för det nya klimatet som redan är här? Vem stödjer kommunerna i förberedelserna?” Seminariet arrangeras av organisationen Training Regions.

Kontakt under Almedalsveckan

Lena Lindström, tf verksamhetsledare, lena.lindstrom@smhi.se, 011-495 83 65