Klimatanpassning med fokus på skogen och skogsbruket

Forskningsprogrammet Mistra-SWECIA avslutas efter åtta år och presenterar nu de samlade resultaten. Fokus för forskningen har varit klimatanpassning i skog och skogsbruk.

Skog

Mistra-SWECIA har ökat kunskapen om hur det regionala klimatet förändras beroende på olika utveckling av utsläppen av växthusgaser. Frågor om hur skog och andra ekosystem påverkas av klimatet och möjligheter att anpassa skogsskötseln för att möta förändringarna har varit viktiga i forskningen, liksom hur vi i Sverige påverkas av effekter i omvärlden.

– Det är glädjande att så mycket användbara forskningsresultat, som kan vara till nytta både för samhällsplanering och näringsliv, har kommit fram i programmet, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra, i ett pressmeddelande.

Kunskapsutveckling och dialog viktigt

SMHI har varit värd för forskningsprogrammet och deltagit med många forskare. Programmet har bland annat bidragit till utvecklingen av nästa generations klimatmodell och utökad kunskap om användarnas behov av information om klimatförändringen.

– Vår nya klimatmodell Harmonie har utvecklats mycket tack vare Mistra-SWECIA-programmet. Harmonie är en högupplöst modell som ger ett mer detaljerat underlag för utvecklingen av klimatet. Den ger oss bättre möjligheter att studera extrem nederbörd och andra händelser som är kraftiga i sin karaktär, men uppstår över ett litet område och därför inte syns i modeller med lägre upplösning och färre detaljer, berättar Erik Kjellström, klimatforskare vid SMHI.

Att bättre förstå hur forskare och praktiker kan kommunicera kring klimatanpassningsfrågor har varit ett nyckeltema i Mistra-SWECIA.

– I forskningsprogrammet har dialogen med slutanvändare varit viktig, det är något som kommer till stor nytta i utvecklingen av olika klimattjänster. Vi har fått större förståelse av vad användare behöver för information och hur vi ska presentera den för att den ska vara lätt att använda, fortsätter Erik Kjellström.

– Programmets forskning har präglats av tvärvetenskaplighet och aktivt utbyte även med skogens intressenter.  Det har varit en spännande resa med flera kompletterande perspektiv på utmaningarna och möjligheterna genom ömsesidigt lärande, säger programchef Markku Rummukainen, SMHI, i pressmeddelandet från Mistra-SWECIA.

Syntesrapport beskriver resultat

Slutkonferensen anknyter i stor utsträckning till den nyutkomna syntesrapporten ”Klimatanpassat skogsbruk: Drivkrafter, möjligheter och risker”. Rapporten beskriver en stor del av forskningsprogrammets resultat i ett lättillgängligt format.

Mistra-SWECIA finansieras av Mistra samt SMHI, som också är programvärd. Medverkande i programmet är även Stockholm Enviroment Institute, Lunds universitet och Stockholms universitet.