Kallaste decembermånaden på över 100 år i Götaland

December 2010 blev i praktiskt taget hela Götaland och lokalt även i södra Svealand den kallaste decembermånaden sedan mätningarna påbörjades i slutet på 1800-talet.

Dygnsmedeltemperaturen låg i allmänhet 5-7 grader under normalvärdet. Från Värmland upp till Jämtland var det drygt 8 grader under normal månadsmedeltemperatur. I detta område finns dock exempel på ännu kallare decembermånader, däribland år 1915.

I norra Norrland blev temperaturunderskotten i december mer modesta med i allmänhet 1-4 grader under det normala.

Nya rekord

Nedan presenteras ett axplock av de stationer där nya rekord sattes i december 2010. (Stationer markerade med en asterisk* indikerar att december 2010 blev den kallaste trots att stationernas läge under årens lopp ändrats något, men då avvikelserna från de gamla rekordvärdena är så stora att en flytt sannolikt inte inverkar på om ett nytt rekord slagits eller inte.)

BORÅS (startår 1884): -8.2°. Tidigare rekord -7.0°, 1981.
FALSTERBO (1880): -2.8°. Tidigare rekord -1.9°, 1927.
KARLSHAMN (1859): -5.3°. Tidigare rekord -5.0°, 1867.
HOBURG (1879): -2.2°. Tidigare rekord -2.0°, 1978.
LANDSORT (1879): -4.3°. Tidigare rekord -3.8°, 1915.
*GÖTEBORG (1860): -6.2°. Tidigare rekord -4.7°, 1870 och 1927.
*LUND (1860): -4.9°. Tidigare rekord -4.1°, 1870.
*LINKÖPING-Malmslätt (1860): -8.2°. Tidigare rekord -7.4°, 1867.

För några stationer där mätplatsen haft mer än ett läge och där skillnaden mellan rekordvärdena är liten blir analysen svårare. Men med reservation för detta så noterades nya rekord även på följande platser:

*VÄXJÖ (1860): -7.4°. Tidigare rekord -7.3°, 1870
*ÖREBRO (1860): -9.0°. Tidigare rekord -8.9°, 1870 och 1876
*HALMSTAD (1860): -6.5°. Tidigare rekord -6.3°, 1981

Stockholms kallaste december sedan 1915

I Uppsala och Stockholm där mätningar finns i obruten följd ända sedan 1773 respektive 1756 finns det exempel på kallare decembermånader. I Uppsala går mätningarna tillbaka till 1722, men där var det vissa avbrott i mätningarna fram till 1773, särskilt på 1730-talet.

I STOCKHOLM hamnade dygnsmedeltemperaturen på -6.5°, det åttonde lägsta värdet i december och det lägsta sedan 1915. Värdet är dock mycket långt ifrån det gällande rekordet som sattes under den exceptionellt kalla julmånaden 1788 då medeltemperaturen var hela
-10,4°. Uppsala hade samma år -11,6°, men där var det om möjligt ännu kallare i december 1753 då medeltemperaturen var smått fantastiska 
-13,0°.

För december 2010 blev medeltemperaturen i UPPSALA -7.9° vilket dock är den lägsta decembermedeltemperaturen sedan 1978 då det var -8.4°.

I Värmland hade ARVIKA (startår 1945) hela 11 grader under normal temperatur i december och där krossades det gamla rekordet från 1981 med hela 3,6 grader.

Två vintermånader kvar

Då vintern definieras som perioden december-februari är det långt ifrån säkert att årets vinter blir ovanligt kall. Det återstår ännu nästan två månader innan vi kan summera vintern 2010/2011.