Kall början och varm avslutning av maj

Temperaturmässigt kan man dela in årets majmånad i en kall första halva och en betydligt varmare andra hälft.

Detta är en preliminär sammanfattning av maj. En mer ingående analys av månaden beräknas publiceras den 10 juni.

De första två veckorna av maj dominerades av kallt väder och flera stationer noterade de lägsta temperaturerna för maj månad på över 50 år. Månadens lägsta temperatur i landet noterades den 5 med -17,1° i Naimakka i nordligaste Lappland. Vid några tillfällen kom det även ordentligt med snö. På morgonen den 1 hade Vattholma i Uppland 20 cm nysnö och den 8 låg 15 cm nyfallen snö i Nornäs i Dalarna.

Efter den 15 blev vädret betydligt varmare och nya högsta värden för säsongen noterades flera gånger om. Allra varmast var det den 24 då Gävle med 30,1° rapporterade månadens högsta temperatur i landet.

Den allra varmaste luften trängdes sedan undan av en aktiv kallfront. Fronten blev liggande över södra Norrland, där det på sina håll kom för maj månad ovanligt stora regnmängder. På ett dygn, den 25, fick Hallhåxåsen i Jämtland 50 mm.

De avslutande dagarna i maj kom det tillfälligt ner lite kyligare luft och nattfrost rapporterades från ett antal stationer från Värmland och norrut.

Temperatur

Den kalla inledningen av maj uppvägdes av den varma andra hälften av månaden, och medeltemperaturen blev därför högre än normalt på de flesta håll i landet. I allmänhet var det ännu varmare i maj förra året, men några stationer vid sydkusten hade sin varmaste maj sedan 2008.

Preliminär temperaturavvikelse i maj 2014
Preliminär avvikelse från normal medeltemperatur i maj (referensperiod 1961-1990). Förstora Bild

Längst i norr lyckades inte den varma perioden helt uppväga de kalla perioderna och där blev månaden en aning kallare än normalt. I till exempel Karesuando var det den kyligaste majmånaden sedan 2005, trots att avvikelsen från normalvärdet (referensperiod 1961-90) var knappt en grad.

Under den kalla perioden i början av månaden och den varma perioden i slutet, så noterades ett antal anmärkningsvärt låga/höga temperaturer.

  • Den 2 hade Vänersborg -3,7°, vilket är det lägsta i maj sedan 1899.
  • Den 3 hade Kalmar -5,0°, vilket är det lägsta i maj sedan 1961.
  • Den 5 hade Linköping/Malmslätt -4,4°, vilket är det lägsta i maj sedan 1941.
  • Den 6 hade Visby -6,9°, vilket är det lägsta i maj sedan 1965.
  • Den 22 hade Borås 28,3°, vilket är det högsta i maj sedan 1979.
  • Den 23 hade Karlstad 27,9°, vilket är det högsta i maj sedan 1905.
  • Den 23 hade Sveg 27,9°, vilket är det högsta i maj sedan mätningar startade 1875.
  • Den 24 hade Uppsala 29,2°, vilket är det högsta i maj sedan åtminstone 1841.
  • Den 24 hade Gävle 30,1°, vilket är det högsta i maj sedan åtminstone 1865.

Nederbörd

I södra och mellersta delen av Sverige föll i allmänhet mer nederbörd än normalt. Den preliminärt största månadssumman rapporterades från Skövde med 108 mm. Det innebär den nederbördsrikaste majmånaden där sedan 1945.

Preliminär nederbördsavvikelse i maj 2014
Preliminär avvikelse från normal nederbörd i maj (referensperiod 1961-1990). Förstora Bild

På många håll i Västerbotten, Norrbotten och Lappland föll däremot mindre nederbörd än normalt. Lokalt var det där den torraste majmånaden sedan 2002.

Solskenstid

Solskenstiden i maj varierade omkring det normala. Ingen station noterade vare sig toppvärden eller bottennivåer.
Preliminärt mest sol fick Karlskrona med 299 timmar.

Åska

De åskrikaste dygnen var den 19, 23 och 24. Framför allt i samband med den aktiva kallfronten den 24 förekom för årstiden ovanligt mycket åska. Totalt registrerades då lite drygt 18 000 blixturladdningar i Sverige, vilket är det mesta under ett majdygn sedan nuvarande blixtregistreringssystem infördes år 2002.