Junirekord i blixturladdningar

Juni blev en rekordmånad för åska. Hela 122 000 blixturladdningar registrerades, vilket är det största antalet för en junimånad sedan vårt system för blixtlokalisering startade i januari 2002.

Blixturladdningar över Sverige i juni 2011
Blixturladdningar över Sverige i juni 2011. Antal per 10 x 10 km. Förstora Bild

Under juni 2011 registrerade blixtlokaliseringssystemet ca 122 000 blixturladdningar till mark med strömstyrka större än 5000 A. Detta är det största antal som registrerats under juni månad sedan systemet startades 2002. Det tidigare högsta värdet var på ca 52 000 registreringar, vilket noterades i juni 2002.

Via länken under blixtstatistik till höger går det att jämföra hur åskrika eller fattiga olika månader sedan januari 2002 varit.

Flertalet urladdningar under juni 2011 registrerades under den blixtrika veckan som beskrivs i länken till höger.
 

Åskdagar

Antalet åskdagar var däremot inte rekordstort. I juni 2002 noterades fler åskdagar i Götaland och Svealand samt för landet som helhet än i år. Detta beror på att det blir EN åskdag oavsett antal urladdningar som registreras.

Juni 2008 var antalet åskdagar större i Norrland än vad det var juni 2011.
 

 
Juni 2011. Genomsnittligt antal åskdagar per 625 km2.
2011 Medel 2002-2010 Högsta sedan 2002 År
Norra Norrland 2.7 1.6 2.8 2008
Södra Norrland 3.9 2.8 4.8 2008
Svealand 6.2 3.5 7.2 2002
Götaland 4.9 3.3 6.4 2002
Hela landet 4.2 2.6 4.9 2002
 
Juni 2011. Genomsnittligt antal urladdningar per 100 km2.
2011 Medel 2002-2010 Högsta sedan 2002 År
Norra Norrland 9.7 1.7 3.8 2008
Södra Norrland 30.2 4.7 8.2 2005
Svealand 27.0 5.8 17.6 2002
Götaland 31.7 6.3 17.8 2002
Hela landet 23.0 4.4 9.8 2002

Lite perspektiv

För att förstå hur åskrik junimånaden var kan som jämförelse nämnas att det för Sverige i genomsnitt för åren 2002-2010 registrerats 170 000 urladdningar PER ÅR (avser urladdningar till mark med strömstyrka större än 5000 A).

Under månaden juni 2011 registrerades fler urladdningar än under hela år 2005 eller hela år 2007.

Blir juli värre?

Åska över Köpenhamn 2 juli 2011
Åskan över Köpenhamn 2 juli 2011 då skyfall gav översvämningar där. Förstora Bild

En befogad fråga eftersom det finns två andra månader då fler urladdningar registrerats, nämligen juli 2003 (ca 169 000) samt juli 2010 (ca 126 000).

Antalet urladdningar under juni i år var även rekordstort för var och en av landsdelarna Götaland, Svealand, södra- och norra Norrland.

Under inledningen av juli drabbades Danmark och Köpenhamn av ett åskväder med skyfall och översvämningar. I kartan intill för den 2 juli syns att även delar av Skåne berördes av åskan.