Juli var 1° varmare jämfört med ”förindustriell tid”

Under måndagen den 15 augusti rapporterade NASA att juli månad blev 0,84° varmare än normalvärdet för perioden 1951-1980. Jämfört med åren 1880-1899, här definierat som ”förindustriell tid”, blir årets julivärde ungefär 1,01° högre. Detta är första gången som en julimånad är mer än en grad varmare än under förindustriell tid. 

Den tidigare rekordvarma julimånaden var enligt NASA 2011 då avvikelsen från 1951-1980 var 0,74°. Globalt är juli den normalt sett allra varmaste månaden under året, vilket hänger ihop med att det är sommar på norra halvklotet, och den ojämna fördelningen av land och hav på halvkloten. Landytor värms upp snabbare än haven och i och med den ojämna fördelningen av land hinner inte södra halvklotet värmas upp lika mycket när det är sommar där.

Figuren visar temperaturavvikelsen i grader Celsius för juli 2016.
Figuren visar temperaturavvikelsen i grader Celsius för juli 2016. Grå färg indikerar områden där data saknas. Avvikelserna är relativt normalperioden 1951-1980. Illustration NASA Förstora Bild

Liknande bild från andra institut

Även det japanska väderinstitutet JMA och EUs klimatövervakningsprogram Copernicus rankar juli 2016 som den hittills absolut varmaste julimånaden. Till skillnad från NASA så visar deras analyser att 2009 (Copernicus) respektive 2015 (JMA), och inte 2011, var den tidigare rekordhållaren. På torsdag (18 augusti) väntas amerikanska NOAA publicera sin rapport om juli 2016 globalt.

Globala månadsmedeltemperaturen i grader Celsius för perioden 1979-2016.
Figuren visar den globala månadsmedeltemperaturen i grader Celsius för perioden 1979-2016. Juli 2016 var som synes den absolut varmaste månad som observerats. Illustration Copernicus Förstora Bild

El Niño och global uppvärmning bakom den extrema värmen

De extrema temperaturöverskott med rekordvarma månader som NASA observerat sedan oktober 2015 beror både på den mycket kraftiga El Niño som utvecklades under 2015 samt den pågående globala uppvärmningen. Sedan en tid tillbaka har El Niño dock klingat av och återgått till mer neutrala förhållanden. I nuläget är det oklart huruvida en svag La Niña kommer att utvecklas under andra halvan av 2016. La Niña som är den kalla motsvarigheten till El Niño har en avkylande effekt på den globala skalan.