Januari omväxlande mild och kall

Under halva månaden rådde högtrycksläge med kallt och förhållandevis soligt väder. Med mycket mild inledning och avslutning blev emellertid medeltemperaturen för månaden nära den normala i större delen av landet. Allra längst i norr blev det åter en månad med några grader högre temperatur än normalt.

Det här är en preliminär sammanfattning av januarivädret. En utförligare krönika publiceras en vecka in i februari.

Januarivädret kan delas in i tre ganska tydliga delar med en mild och ostadig inledning till omkring den 10. Därpå följde period präglad av högtrycksläge och ofta låga temperaturer. Under månadens sista vecka blev det åter milt med flera nederbördsområden som passerade österut över landet. Allra längst i norr var dock förhållandena ofta de ombytta med milt i mitten och kallt i slutet av månaden.

I Götaland och södra Svealand kom och gick snötäcket under månaden medan det i norr stadigt fylldes på.

Temperatur

Prel temperaturavvikelse januari 2013
Medeltemperaturens avvikelse från den normala under perioden 1-30 januari 2013. Förstora Bild

Det mycket milda vädret som avslutade december 2012 fortsatte även ett par dagar in på det nya året. Med sydvästliga till västliga vindar fördes nederbördsområden och förhållandevis varm luft in över landet. I nordöstra Norrland var dygnsmedeltemperaturerna mer än 10 grader högre än vad som är normalt för årstiden. Under dagen den 3 ökade temperaturen ytterligare i södra Götaland och månadens preliminärt högsta temperatur, 9.6°, observerades då i Malmö.

Under veckorna med högtryckläge sjönk temperaturen betydligt jämfört med tidigare. Med ett undantag låg de lägsta minimitemperaturerna under -25° ända från den 12 till den 27 i Svealand och södra Norrland. De preliminärt lägsta temperaturerna där noterades på morgonen den 18 då Storbo i nordligaste Dalarna hade -30.9° och Ljusnedal i Härjedalen hade -32.1°. Även i Götaland var det riktigt kallt flera dagar med temperaturer under -20°. Som så ofta uppmättes de lägsta temperaturerna i Horn i södra Östergötland där det som lägst var -26.3° där på morgonen den 20.

Månadens preliminärt lägsta temperatur hade man på morgonen den 28 då det som lägst var -37.8° i Karesuando där kalluften ännu låg kvar efter mildluftsinbrottet längre söderut.

Även om det var kallt under lång period så var det ändå långt kvar till rekordlåga nivåer. De gällande januarirekorden för minimitemperatur för de olika landsdelarna ligger åtminstone 5-10 grader lägre än de lägsta uppmätta under denna månad.

Nederbörd

Nederbördsavvikelse 1-30 januari 2013
Månadsnederbördens avvikelse från den normala under perioden 1-30 januari 2013. Förstora Bild

På de flesta håll föll det något mindre nederbörd än vad som är normalt i januari. Den nederbörd som föll var också fördelad i ganska måttliga portioner. De största enskilda dygnsmängderna drabbade Smålandskusten och Öland samt nordvästligaste fjällen.

Den 11 då högtrycket längre norrut gav ost-nordostvindar över Östersjön fördes kraftiga snöbyar in över land. På ett par stationer längs Smålandskusten och på Öland hade det till morgonen den 12 kommit drygt 20 mm i smält form motsvarande ca 20 cm nysnö.

Månadens kraftigaste nederbördsområde berörde nordvästligaste fjällen den 18. I Katterjåkk uppmättes hela 49 mm på den automatiska väderstationen. Vid den manuella stationen, som har ett mer utsatt läge vid västlig vind, mättes 27 mm. Till en början föll nederbörden som regn eller snöblandat regn men övergick till snö och till morgonen den 19 hade snödjupet i Katterjåkk ökat med 24 cm.

Snötäcke

I takt med temperatursvängningarna varierade också snödjupet i Götaland och Svealand. Efter att hela landet varit snötäckt på julaftons morgon drog sig snögränsen alltmer norrut även under början av januari. När det slog om till kallare väder började södra Svealand och Götaland åter att täckas med snö och från den 16 var hela landet åter snötäckt fram till den 28. Under slutet av månaden bredde åter barmarken ut sig över Götaland och södra Svealand.

I Norrland tillväxte snötäcket mer eller mindre under hela månaden. Framförallt blev snötäcket riktigt djupt i slutet av månaden i norra Norrlands inland och det preliminärt högsta snödjupet uppmättes den 31 i Jokkmokk där man hade hela 123 cm.

Det tidigare blygsamma snötäcket på många håll i fjällen fylldes på med ett par decimeter under månaden. Men även i slutet av månaden var det något mindre snö än normalt utom i de nordvästligaste delarna av fjällkedjan.

Vinterbild med halosegment i Lindvallen
Sälenfjällen i vinterskrud den 19 januari 2013. I den låga temperaturen bildades iskristaller i luften vilket gav upphov till halofenomenet som syns svagt mitt i bilden. Foto Anna Carlund Förstora Bild

Solsken

Tack vare högtrycksläget i mitten och under andra halvan av månaden fick man något fler solskenstimmar än en normal januarimånad på de allra flesta håll. Soligast var det i sydvästra Svealand och längs Bohuskusten. På Nordkoster observerades drygt 60 timmar medan Karlstad och Borlänge fick strax under 60 timmars solskenstid.

Vindar

Liksom i december har det inte heller i januari förekommit någon riktig vinterstorm över landet. Det hårdaste vädret drabbade sydvästra Götaland månadens sista dag i samband med en lågtryckspassage. Längs de södra farvattnen rådde kulingvindar, tidvis med stormstyrka i byarna.

Vid några tillfällen var det även mycket hårt väder på hög höjd i delar av fjällkedjan. Exempelvis den 27 rapporterades storm med byar av orkanstyrka från Sylarna och Blåhammaren.

Åska

Åska under vintern är inte unikt, men tillhör inte vanligheterna. I januari registrerades bara ett par åsknedslag bland de kraftiga snöbyarna på Öland den 10-11. Eventuellt förkom även något enstaka nedslag i månadens sista omfattande nederbördsområde över södra Sverige den 30.