Januari 2012 – Vintern kom till slut

Januari 2012 började med ett milt, blåsigt och nederbördsrikt väder men avslutades med vinterkyla och uppehållsväder. Landet drabbades vid två tillfällen av storm under månadens första hälft. Vid månadens slut var praktiskt taget hela landet snötäckt även om det på många håll i södra Sverige endast var ett tunt lager snö.

Observera att detta är en preliminär översikt av den gångna månadens väder. Den officiella månadsöversikten publiceras omkring den 7 februari.

Temperaturavvikelser

Temperaturavvikelse i januari 2012
Figur 1. Temperaturavvikelsen från det normala i grader Celsius den 1-30 januari 2012. Observera att kartan är automatgenererad och endast skall ses som en grov uppskattning av de verkliga avvikelserna. Förstora Bild

Den mycket milda inledningen gjorde att det trots en kall avslutning blev temperaturöverskott i praktiskt taget hela landet (figur 1). De största avvikelserna fick mellersta Norrland med 3-4,5 grader över det normala. En enda station fick temperaturunderskott, nämligen Nikkaluokta i Lappland. På de flesta håll i landet var januari 2008 varmare än i år.

Nederbördsavvikelser

Nederbördsavvikelse i januari 2012
Figur 2. Nederbördsavvikelsen i procent den 1-30 januari 2012. Observera att kartan är automatgenererad och endast skall ses som en grov uppskattning av de verkliga avvikelserna. Förstora Bild

Större delen av Sverige fick ännu en nederbördsrik månad med de största överskotten vid mellersta Norrlandskusten (figur 2). Flera stationer där, bland annat Härnösand i Ångermanland, fick den 1 till 4 januari mer nederbörd än vad som normalt faller under hela månaden. I Härnösand blev det den sjunde blötaste januarimånaden sedan mätningar startade där 1860. Dock var det blötare där så sent som 1998. I norra Lappland blev det torrare än normalt. Katterjåkk (startår 1969) hade sin torraste januari med knappt 25% av den normala månadsmängden.

Stormen Emil passerar

Den 1-4 rörde sig flera omfattande nederbördsområden in över landet västerifrån med regn i söder och snö från södra Norrland och norrut. Västmarkum i Ångermanland hade till på morgonen den 5 fått nästan 100 mm i smält form. I södra Sverige var det mycket milt och både Malmö och Hörby i Skåne rapporterade den 2 månadens högsta temperatur med +9,4°. I Götaland föll i allmänhet månadens största dygnsmängder i samband med att stormen Emil drog in med full kraft under natten till den 4. Ute till havs blåste det som mest 27 m/s i medelvind och 34 m/s i byvind ute vid Vinga.

I södra Götaland blev den 5 blåsig och nederbördsrik men därefter lugnade vädret ner sig och den 6-9 bjöd på lägre temperaturer, mycket moln och bara lättare nederbörd. Den 8 kunde Ullared i Halland avsluta en 40 dygn lång period med mätbar nederbörd varje dygn (≥0,1 mm).

Storm över östra Svealand

Den 10-11 rörde sig nya fronter med tillhörande nederbörd in över landet från väster samtidigt som vinden ökade på och det blev mildare. Den 12 drog ett lågtryck under fördjupning in över södra Sverige och hade på kvällen sitt centrum över Finska viken där det sedan låg stilla följande dygn. På dess baksida utbredde sig kalla nordvindar den 13. I östra Svealand nådde medelvinden ute till havs storm. Söderarm i Uppland hade 27 m/s i medelvind.

Mest uppehållsväder

Den 14-17 bjöd på lugnt väder och bara lätt nederbörd här och var i samband med en högtrycksrygg som sträckte sig upp från kontinenten.

Månadens sista oväder

Den 18-19 rörde sig ett omfattande nederbördsområde in över landet med regn i söder och som snö längre norrut. Över mellersta Norrland stannade snöfallet upp och låg där kvar fram till kvällen den 20. I samband med sydostvindar föll stora mängder nysnö i kustlandet.

Ett högtryck som haft sitt centrum över Brittiska öarna rörde sig nu västerut vilket öppnade upp för en mer nordvästlig luftström. Därmed tog lågtrycken nu en sydligare bana. Ett av lågtrycken rörde sig in över Götaland den 21 och praktiskt taget hela Götaland snötäcktes. I Dalsland förstärktes snöfallet av sydostvinden över Vänern och Bengtsfors hade på morgonen den 22 Götalands hittills största snödjup för säsongen, 30 cm.

Kung Bore tar kommandot

Från den 24 blev det långsamt kallare även i södra Sverige då ett mäktigt högtryck över Ryssland började växa in över landet. Lågtrycken i väster motades effektivt undan samtidigt som det nu var minusgrader i hela landet. I vindsvaga områden och där molnen luckrades upp blev det rejält kallt. På morgonen den 25 rapporterade Naimakka månadens lägsta temperatur med -36,1°. Högtrycket förstärktes ytterligare och den 29 noterade Haparanda det högsta lufttrycket på 40 år i Sverige med 1057,0 hPa. Den 30-31 bjöd på en del sol i söder och Horn i Östergötland uppmätte då säsongens lägsta temperatur i Götaland, -19,6°.

Kuriosa

I dagarna är det exakt 70 år sedan södra Sverige under den extremt kalla krigsvintern 1941/1942 genomled en av de allra värsta köldperioder man känner. Den 25-30 januari 1942 var det allmänt minimitemperaturer på 25-35 minusgrader ända ner i Skåne. Nästan alla stationer söder om Vänersborg-Örebro-Gävle som var i drift då har sina köldrekord för januari från dessa dagar (räknat från år 1901 och framåt). Den 25 januari hade Stockholm -28,2°, Göteborg -26,0° och Visby -25,0°. Den 26 hade Växjö -34,0° medan Lessebo och Ogestad, båda i Småland, rapporterade -38,0°. Den 27 rapporterade Jönköping -33,0°, Oskarshamn -38,0°, Halmstad -26,2° och Örebro -29,6°. Den 28 noterade Kalmar -31,0° och den 30 hade Gävle -30,0°. Malmös lägsta temperatur under de här dagarna var -28,0°. Den 25-26 blåste det även kuling på 15-20 m/s vilket för Stockholms, Göteborgs och Visbys del motsvarar en kyleffekt på 45-50 minusgrader.