Isvintern som kom av sig

Efter en ovanligt tidig isläggning så har utvecklingstakten nu mattats av. Längs ostkusten och i södra delen av landet har det milda vädret minskat den kustnära isen.I norr är situationen mer som normalt men isutbredningen ligger fortfarande ett par veckor före normalläget.

I början av vintern skrev vi om den ovanligt tidiga isläggningen kring Sveriges kuster. Redan i mitten av december började Stockholms och Götalands skärgårdar istäcktas, och dagarna innan nyår rapporterades is till havs i stora delar av Skagerrak och Kattegatt.

Sedan dess har den snabba utvecklingstakten mattats av. Isen till havs i Skagerrak och Kattegatt blåste redan under nyårsnatten in mot den svenska kusten, och orsakade i början av månaden en del besvär på grund av vallbildning i hamninloppen.

Kustnära isen i väster har försvunnit

I dagsläget har också mycket av den kustnära isen i väster försvunnit tack vare den senaste tidens mildare väder. Även längs ostkusten har isläget mildrats sedan årsskiftet, åtminstone i den södra delen av landet.

Normalt istillväxttakt i norr

I norr har kylan dock fått regera även under januari och isutvecklingen har fortskridit i normal takt. Bottenviken och Norra Kvarken är fortfarande helt istäckta, och det finns nu även stora områden med drivis till sjöss utanför den svenska Bottenhavskusten.

Den explosionsartade utvecklingen vi såg i början av vintern har alltså kommit av sig något, och isläget har stabiliserats. Tack vare den tidiga starten ligger vi dock fortfarande ett par veckor före normalläget, men långprognoserna ser just nu inte ut att bjuda på mycket mer istillväxt den närmsta tiden.