Isvintern 2018 - en ovanligt vanlig historia

Den hittills största isutbredningen under vintern 2017-2018 uppmättes den 5 mars till 174 551 km2. Det gör årets isvinter till den mest omfattande på länge. Efter de två svåra isvintrarna 2010 och 2011 och den normala isvintern 2013, har de fyra senaste klassats som milda.

Efter fyra magra isvintrar var förväntningarna lågt ställda hos istjänsterna vid de svenska och finska meteorologiska instituten, inför den första vintern med gemensam iskartläggning. Inledningen av isvintern gav heller ingen anledning att ändra åsikt, ännu vid mitten av januari var istäcket bara en krans längs norra Bottenvikens kust.

Polarkyla i januari blev vändpunkten

Men när kylan kom, så kom den på allvar. Från andra halvan av januari kom förändringarna slag i slag, Norra Kvarken överbryggades den 20 januari och två veckor senare var Bottenviken under istäcket. Nordostvinden fortsatte att dra ner polarkylan över Östersjöländerna och efter ytterligare två veckor var även hela Finska viken istäckt.

Fartyg som går genom rännan efter isbrytare
Ett fartyg som går i rännan efter isbrytaren Atle, 21 februari.

Vintern gav inte heller upp när kalendern visade på mars och vårmånad - tre dagar in i månaden låg isen även över Ålands hav. Nu var hela havet från Sundsvall och norrut helt täckt av is, medan samtliga Östersjöns kuster hade sin beskärda del av is i sund och vikar.

– Sedan dess har isläget varit i stort sett oförändrat, förutom att isfältet i Bottenhavet och Finska viken luckrats upp den senaste veckan, säger Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.

Så mäts isens utbredning i Östersjön

Hur omfattande isvintrarna är kan mätas på flera olika sätt. SMHI har digitaliserade iskartor sedan 1957, och den maximala isutbredningen under en säsong är ett enkelt och lättbegripligt mått på en isvinters svårighetsgrad.

Den totala ytan på Östersjöområdet inklusive Kattegatt är 420 000 km2. En isvinter räknas som svår om minst 230 000 km2 är istäckt, och lindrig om isen täcker högst 115 000 km2.

Med sina nära 175 000 km2 ligger årets isvinter därför nästan prick på det teoretiska medelvärdet, en (ovanligt?) vanlig isvinter.