Isutbredningen i Arktis

Isavsmältningen i Arktis passerade redan i augusti bottennoteringen från rekordåret 2007, och ännu har inte minimumet nåtts.

"Vändpunkten brukar inträffa någon gång i mitten av september, så isen kommer troligen fortsätta att minska ytterligare ett tag" säger Ralf Döscher, forskare inom Rossby Center vid SMHI.

Ralf fortsätter "Den långsiktiga trenden är också att isutbredningen minskar stadigt sedan satellitmätningarna började 1979 med viss variation från år till år. Sedan 80-talet har ungefär två tredjedelar av isens volym smält bort. Med detta år inräknat så är de senaste 6 åren de med minst isutbredning sedan satellitmätningarna började på 70-talet. Om ungefär 1-3 veckor får vi reda på hur lågt årets minimum blev, då isutbredningen vänder och börjar växa till igen inför vintern."

Påverkar isen i Arktis vädret i Sverige?

En fråga som ofta ställs är hur detta påverkar vädret i Sverige. Ett forskningsprojekt som har startat inom SMHI kan öka kunskapen om detta.

Ralf berättar mer: "Med modeller simulerar vi dagens och möjliga framtida klimat. Som en del i detta arbete letar vi efter statistiskt samband mellan isutbredningen i Arktis och vintrarna i Sverige. Vi kan se att det finnas ett samband där mer öppet vatten i Arktis under sommaren leder till en varmare atmosfär över Arktis även långt in i den efterföljande vintern. Andra forskningsarbeten från grupper utanför SMHI tyder på att det i sin tur kan leda till mer snönederbörd över nordliga landområden. Dock finns det flera år som undantag då detta samband inte gäller. Ännu förstår vi inte helt de processer som har betydelse och forskningen fortsätter."