Issäsongen i söder lider mot sitt slut

Halvvägs genom mars månad kan vi konstatera att issäsongen i den södra delen av landet börjar lida mot sitt slut. Längre norrut är det dock fortfarande vintersäsong och tidvis besvärligt för sjöfarten.

Norra Götalands och Stockholms innerskärgårdar är visserligen fortfarande delvis täckta av is, men i solens allt starkare strålar har den nu börjat ruttna. Större fjärdar är öppna och i norra Östersjön är resterna av februaris drivis borta sedan en dryg vecka.

Längre norrut är det dock fortfarande vintersäsong och tidvis besvärligt för sjöfarten att ta sig fram genom det hårt vallade isfältet. Värst är det i de östra delarna av norra Bottenhavet och Bottenviken eftersom de friska vindarna på sistone varit dominerande västliga. Längs den svenska Bottenhavskusten är läget lindrigt med endast mycket spridd drivis till sjöss.

Den kommande 10-dygnsperioden bjuder på tidvis mycket hårda vindar mellan väst och syd över de nordliga farvattnen. Det innebär fortsatt lindriga isförhållanden på den svenska sidan, men desto besvärligare i öster där sjöfarten till de finska hamnarna kan få problem att ta sig fram.

I söder kommer stigande temperaturer och tidvis riktigt soligt vårväder fortsätta bryta ner den kvarvarande isen, förmodligen till stor glädje för många skärgårdsbor som säkert längtar till sommaren liksom de flesta av oss.