Issäsongen drar igång så smått

Idag har SMHIs istjänst gjort säsongens första manuella karta över havsis och ytvattentemperaturer. Den första isen i inre skyddade vikar i norra Bottenviken har redan observerats, men det lär dröja ett tag till innan det blir någon is till sjöss, då det ser milt ut de närmaste veckorna. Dessutom behöver ytvattnet kylas av flera grader till, innan isen börjar lägga sig mer allmänt och issäsongen kommer igång på allvar.

Havsis

Sedan förra säsongen produceras is- och ytvattentemperaturkartan gemensamt av de svenska och finska istjänsterna, som alternerar analysarbetet varannan vecka.

– Det säkerställer att vi får en enhetlig och bra kartprodukt med god kvalitet, säger Magnus Larsson vid istjänsten på SMHI.

Aktuell iskarta på smhi.se

I år är det SMHI som börjar säsongen med en första analys idag den 1 november. Nu till en början är det mest fråga om att analysera ytvattentemperaturen, för att få en bra bild av hur långt avkylningen har hunnit. Detta görs måndagar och torsdagar och aktuell karta publiceras på SMHIs webbplats.

Detaljerad aktuell iskarta på smhi.se

– Under november månad börjar normalt skärgårdsisen i Bottenviken att bildas och byggas upp, men beroende på väderutvecklingen kan tidpunkten variera stort. Från någon gång i början av december börjar det mer allmänt förekomma is ute till sjöss i de norra farvattnen. Då går vi över till daglig produktion av is- och ytvattenkartan, berättar Magnus och fortsätter:

– Istäcket byggs gradvis upp under säsongen och kulminerar normalt någon gång i slutet av februari eller början av mars. Det kan dock vara stora variationer i hur stor den maximala isutbredningen blir år från år.