Islossning i Torneälven

Torsdagen den 2 maj kl 14:15 lossade den flotte som signalerar starten för islossningen i Torneälven. SMHIs tidigare prognos för islossningen prickade in datumet på dagen. Svårighetsgraden har även bedömts att vara av lättare karaktär.

Islossningen startar vid Haparanda och vartefter lossar isen uppströms i Torneälven. Under perioden 2000-2009 skedde islossningen i Haparanda i medeltal den 3 maj och i Torneträsk den 1 juni.

Islossningen i Torenälven brukar delas upp efter svårighetsgrad, enligt definitionerna nedan.

• En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.
• En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
• En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2003 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985 samt 1986.