Isläget i Östersjön

För ett år sedan var hela Bottenviken täckt av upp till en halv meter tjock fastis eller sammanfrusen drivis. I år är isläget den 20 januari betydligt beskedligare.

Årets sena isläggning står i stark kontrast till de senaste två isvintrarna. Den 20 januari 2011 var hela Bottenviken täckt av upp till en halv meter tjock fastis eller sammanfrusen drivis. Isen sträckte sig dessutom runt hela den svenska kusten undantaget Skånes syd och ostkust.

Den 20 januari i år är den södra och den centrala delen av Bottenviken isfri, liksom hela Bottenhavet förutom en del nyis i skärgårdarna. I norra Bottenvikens skärgårdar ligger 10-20 cm tjock fastis. Där utanför ett smalt område med 5-15 cm jämn is eller tät drivis. Iskanten går från inre Skelleftebukten via Rödkallen förbi Sandskär till Nahkiainen.
 

Isläget i Östersjön 21 januari 2011. Hela Bottenviken täcktes av upp till en halv meter is.
Isläget 21 januari 2011. Förstora Bild
Isläget i Östersjön 20 januari 2012. Isfritt i den södra och centrala delen av Bottenviken.
Isläget 20 januari 2012. Förstora Bild

Under nästa vecka väntas isen växa till i Bottenviken och en viss tillväxt väntas även längs Bottenhavskusten samt i Mälaren.

- Den fortsatta utvecklingen beror givetvis på väderläget, men ytvattentemperaturen är låg längs Östersjökusten så om vädret förblir kallt kan nyis bildas snabbt i skärgårdarna, säger Jörgen Öberg vid Istjänsten på SMHI.

Liknande isvintrar

Vi behöver dock inte titta längre tillbaks än till 2008 för att hitta ett isläge som den 20 januari var lika magert som i år. Då var ytvattentemperaturerna i Östersjön till och med någon grad högre än i år. Även 2005, 2001 och 1993 liknade isläget årets situation.