Isläget i Bottenviken

(Uppdatering av artikel från 13 februari) Bottenviken har nu öppet vatten i södra halvan. Isen till havs ligger nu huvudsakligen norr om linjen Piteå-Brahestad. Där är den runt en halvmeter tjock med vallar.

isläget 20 februari 2012
Isläget 20 februari 2012. Förstora Bild

Dramatisk utveckling av isläget

(Artikel från 13 februari) Bottenviken, som varit helt istäckt, har nu öppet vatten i södra halvan. En kraftig stampisvall har bildats längs iskanten i norr. Där kan det nu bli mycket besvärligt för sjöfarten.


Efter den bleka inledningen har isvintern tagit fart de senaste veckorna, och Bottenviken har varit helt istäckt från den 1 februari. Isen har också börjat lägga sig lite varstans även söderöver i den starka kylan som varit.

Under helgen har det dock blåst kraftigt i norr, Bottenviken har haft sydlig kuling under fredag och lördag. Det har lett till att isen till havs snabbt brutits upp och drivit norrut. I den södra halvan av Bottenviken är det nu mest öppet vatten till sjöss och en kraftig stampisvall har bildats längs iskanten i norr. Där kan det nu bli mycket besvärligt för sjöfarten.

Efter ett mellanspel på knappt två veckor är isen nu ytmässigt tillbaka i det läge den hade den 29 januari, men volymen har givetvis ökat under tiden. Vattnet är också kallt och nyis bildas ute på det öppna vattnet så länge det inte blåser för hårt.

Det återstår att se om det som nu skett var ett tillfälligt avbrott, eller om isutvecklingen nu hejdat sig. Vanligtvis infaller den maximala isutbredningen för Östersjön i månadsskiftet februari-mars, så ännu kan mycket hända.

is bottenviken 10 feb 2012
Isläget 10 februari 2012.
is Bottenviken 12 feb 2012
Isläget 12 februari 2012.

Isläget 10 feb 2012 (pdf)
Isläget 12 feb 2012 (pdf)