Iskallt 200-årsjubileum

Vid Observatoriekullen i Stockholm har temperaturen den här vintern som lägst varit -8,5°. För den som tycker att detta är kallt är det inget mot vad folk upplevde den 20 januari 1814 då Stockholms absoluta köldrekord på -32° uppmättes. Januari 1814 var för både Stockholms och Uppsalas del den allra kallaste kalendermånaden vi känner. Även i Göteborg och Härnösand där inofficiella mätdata finns är detta den kallaste kalendermånaden som observerats där.

Nästan hela januari 1814 präglades av mycket bister kyla och allra kallast var det på torsdagsmorgonen den 20 januari då man vid avläsningstillfället klockan 7 uppmätte iskalla -32° vid mätplatsen på Observatoriekullen.

Vid den här tiden fanns inga minimitermometrar och med all sannolikhet var det därför ytterligare lite kallare än vid observationstillfället. Temperaturer under -30° är mycket sällsynta för Stockholms del och har bara observerats vid fyra tillfällen, senast den 24 januari 1875. Det närmaste vi kommer detta värde i mer modern tid är under krigsvintern den 25 januari 1942 då det var -28,2° samt i mer närliggande tid -25,1° från den 11 januari 1987. Det förtjänar att nämnas att hela fem dygn under januari 1814 hade en avläst temperatur på minst -25°.

Den 20 januari 1814 är för övrigt Stockholms näst kallaste dygn (-25,8°) och överträffas endast av den 7 januari 1760 då dygnsmedeltemperaturen var -27,7°. Först på 15:e plats hittar vi den 10 januari 1987 då det var -23,9°.

Som framgår av de avlästa mätvärden som publicerades i Inrikes tidningar den 23 februari 1814 var det förutom den 19-21 januari även extremt kallt den 5-13 med temperaturer på runt -20°.

Januari 1814
Avlästa mätvärden publicerade i Inrikes tidningar den 23 februari 1814. Observera att man på den här tiden skrev ”mildt” respektive ”kallt” för att illustrera om temperaturen låg på plus- eller minussidan. Källa: Kungliga Bibliotekets digitala samlingar. Förstora Bild

Januari 1814 – månadsmedeltemperatur på -14,3°

Månadsmedeltemperaturen för Stockholm i januari 1814 blev -14,3° medan den i Uppsala var -14,7°. För Stockholms del är detta är två grader lägre än den näst kallaste januarimånaden, vilket i dessa sammanhang är en oerhört stor marginal. Endast åtta januarimånader sedan 1756 har haft en månadsmedeltemperatur på under -10°. För februari är antalet något fler, 13 stycken medan det bara finns en enda decembermånad som mäktat med detta, nämligen 1788. Följande tabell listar de kallaste vintermånaderna som inträffat i Stockholm sedan 1756. Som en jämförelse kan nämnas att 2000-talets kallaste kalendermånad är januari 2010 då det var -7,0°.

Efter lite blidaväder i slutet av januari 1814 återkom kylan i februari, som även den blev rejält kall med en månadsmedeltemperatur på -8,6°. Perioden januari-februari 1814 är för övrigt den kallaste tvåmånadersperiod som observerats i Stockholm. Den näst kallaste motsvarigheten inföll under krigsvintern 1942.

Vintern 1814 (december-februari) som helhet (-8,2°) blev för Stockholms del tillsammans med vintern 1871 den näst kallaste som observerats. Bara vintern 1809 var värre. I mer modern tid hamnar krigsvintern 1942 på fjärdeplats. För Uppsalas del var de mer moderna vintrarna 1942, 1970 och 1966 ännu kallare än 1814 som där hamnar på en åttondeplats.

Det förtjänar att nämnas att det inte bara var i östra Svealand som januari 1814 var extremt kall. Inofficiella temperaturdata finns från både Härnösand och Göteborg från slutet av 1780-talet och framåt. Dessa data tyder på att månaden även där var rekordkall.

De tio kallaste månaderna som observerats i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Härnösand
Stockholm Uppsala Göteborg Härnösand
-14.3° (jan 1814) -14.7° (jan 1814) *-10.2° (jan 1814) *-20.0° (jan 1814)
-13.2° (feb 1772) -13.7° (feb 1871) *-9.7° (feb 1838) -16.9° (feb 1871)
-12.7° (feb 1799) -13.4° (jan 1774) -9.6° (feb 1947) -16.6° (feb 1966)
-12.1° (feb 1871) -13.1° (feb 1838) *-9.3° (feb 1845) *-16.1° (dec 1788)
-12.1° (jan 1809) -13.0° (dec 1753) *-9.3° (jan 1809) -16.0° (jan 1987)
-11.8° (feb 1838) -12.9° (jan 1987) -8.9° (jan 1942) -15.9° (feb 1985)
-11.7° (jan 1774) -12.6° (jan 1941) -8.5° (jan 1941) -15.8° (jan 1867)
-11.2° (jan 1987) -12.5° (feb 1985) *-8.5° (feb 1855) *-15.6° (feb 1799)
-11.2° (jan 1767) -12.5° (jan 1942) -8.4° (feb 1940) -14.9° (feb 1893)
-11.0° (feb 1855) -12.5° (jan 1809) -7.9° (jan 1987) -14.7° (jan 1942)

 * Värden för Göteborgs och Härnösands del är inofficiella och behäftade med en större osäkerhet. Officiella mätdata för Härnösands och Göteborgs del finns från 1860 och framåt. Även för Stockholms och Uppsalas del är mätosäkerheten större för åren före 1860.