Isens utbredning har kulminerat

Vinterns maximala isutbredning ligger med största sannolikhet bakom oss. SMHIs istjänstmedarbetare Torbjörn Grafström befinner sig just nu ombord på isbrytaren Ymer och berättar här om isläget.

Vinterns maximala isutbredning passerades med största sannolikhet under den föregående veckan. En period med kallt, högtrycksbaserat väder startade en mycket snabb isläggning till sjöss i Östersjön under perioden 18 till 24 februari. På bara några dagar blev området mellan fastlandet och Gotland helt täckt av nyis. Samtidigt växte isen utanför den baltiska kusten allt längre västerut med siktet inställt på Gotland. Den 25 kom dock ett omslag i vädret och den nybildade isen pressades snabbt tillbaka i den tilltagande sydvästliga vinden.

Isvallar bestående av 30-50 cm grova isflak.
Isvallar bestående av 30-50 cm grova isflak. Vy från Ymer 2 mars. Foto Torbjörn Grafström Förstora Bild

I skrivande stund, det vill säga 2 mars, ligger isgränsen i Norra Östersjön strax utanför linjen Gustav Dahlén – Huvudskär – Bogskär. I södra Bottenhavet finns ett stort område med öppet vatten där sjöfarten kan pågå oförhindrad.

Hittills har sjöfarten flutit på utan större problem. Detta beror på att rörelserna i istäcket varit relativt små. Den gånga helgen och början av denna vecka har dock varit undantag då kraftiga sydliga vindar orsakat svår ispress och kraftig vallning framförallt i norra Bottenhavet men också i Norra Östersjön och Ålands Hav.

Fortfarande mycket is

Att den maximala isutbredningen är passerad innebär inte att vintern är över till sjöss. SMHIs istjänstmedarbetare Torbjörn Grafström befinner sig just nu ombord på isbrytaren Ymer som är stationerad i norra Bottenhavet.

– Ett stort antal fartyg sitter för närvarande fast norr om Sundsvall, berättar Torbjörn och fortsätter:

– Isbrytarna går i skytteltrafik i norra Bottenhavet för att i första hand assistera de fartyg som riskerar att driva på grund. Först därefter kan de fartyg som fått vänta lite längre få hjälp att komma loss och återuppta sin resa i gynnsammare vindar.

Svårforcerad is
Ett område med grova vallar, svårforcerat även för en isbrytare. Fotograferat från Ymer 2 mars. Foto Torbjörn Grafström Förstora Bild

Ju längre norrut ju sämre isläge

Torbjörn berättar att isläget försämras allt mer ju längre upp mot Norra Kvarken och Nordvalenpassagen man kommer. Vid Sydostbrotten gäller det att i den upp till halvmetertjocka isen hitta en framkomlig väg genom grova isvallar.

– Dessa vallar kan sticka upp flera meter ovanför havsytan vilket betyder att isvallarnas totala höjd kan överskrida 10 meter, inräknat undervattensdelen, säger Torbjörn.

I veckoslutet väntas omslag till nordlig vind av kulingstyrka. Den kompakta isen spricker då upp i stora flak och ger åtminstone fartygen på väg sydvart goda chanser att gå för egen maskin mot nästa hamn.

----
OBS: Siffran för årets maximala isutbredning är ännu så länge preliminär och kan komma att justeras något vid en senare återanalys.

Isvallar
Isvallarna slingrar sig fram, delvis snötäckta. Foto Torbjörn Grafström Förstora Bild

Fakta maximal isutbredning

SMHIs istjänst analyserar dagligen isens utbredning i Östersjön inklusive Bottniska viken och Finska viken, Kattegatt, Skagerrak, Mälaren och Vänern med hjälp av satellitbilder och rapporter från isbrytare och övrig sjöfart. Beräkningen av den maximala isutbredningen omfattar dock bara Östersjön och Kattegatt ut till linjen Göteborg – Skagen. Den maximala isutbredningen definieras som den yta av området som är belagd av is med täckningsgrad över 10%.

Dataserien över maximal isutbredning används bland annat i klimatstudier.