Isen växer till i Östersjön

Efter förra veckans mildväder och kraftiga vindar har nu kylan åter tagit grepp om norra Skandinavien, och isen växer till i snabb takt.

Under den gångna helgen var vindarna svaga och Norra Kvarken är åter helt isbelagd. I de centrala delarna av södra Bottenviken finns fortfarande ett område som är öppet, men detta förväntas frysa till nu under veckan.

Isen fortsätter även att växa till längre söderut, och framöver bildas också en del nyis längs kuster och i skärgårdar som tidigare inte har haft någon is under säsongen.

Följ isläget på smhi.se

Om man själv vill se hur isen har växt till, och förväntas öka de närmaste dagarna längst Sveriges kuster, finns en nyutvecklad iskarta på smhi.se.

Senaste kartorna från SMHIs istjänst

Senaste iskarta i färg

Ytvattentemperatur