Isbrytaren Oden får ny meteorologisk utrustning inför Arktisexpedition

I sommar används isbrytaren Oden för en forskningsexpedition till Arktis, där SMHI deltar med två meteorologer. Nu uppgraderas det meteorlogiska observationssystemet ombord.

Temperatur- och fuktmätare på Oden
En temperatur- och fuktmätare har installerats på Odens tak. Förstora Bild

Nu rustas isbrytaren Oden inför kommande Arktisexpedition. Bland annat uppgraderas det meteorlogiska observationssystemet ombord.

– Att mäta meteorologiska parametrar på ett fartyg av Odens storlek är invecklat. Det finns olika felkällor att ta höjd för, berättar Amund E. B. Lindberg, oceanograf SMHI.

– Det finns exempelvis stora utsläpp av överskottsvärme från maskinrummet, vilket kan påverka mätningarna av lufttemperatur. Solinstrålningen över däck och andra stålytor kan också ge flera grader förhöjd lufttemperatur. Därför mäter man temperaturen på båda sidor av fartyget och väljer den lägsta.

Lokala väder-, is- och flygprognoser

PAR ljusmätare
PAR-ljus mätare på Odens tak. Förstora Bild

Väl inne i det arktiska havsistäcket ska meteorologerna bistå med väderprognoser som stöd för navigering och forskningsaktiviteter, som bland annat innefattar helikopterflygningar. Därför kompletteras fartygets väderobservationsutrustning även med molnhöjdsmätare och siktmätare. Nära vattenlinjen finns temperatur- och fuktmätare monterade i både för och akter, som ett komplement till mätarna på bryggtaket 35 meter upp. Även mätningar av UVA- och UVB-strålning, PAR-ljus och globalt ljus kommer att göras.

– Genom gemensam satsning från Polarforskningssekretariatet, Sjöfartsverket och SMHI rustas nu isbrytaren Oden inför kommande resa. Därmed kommer Oden att bli en av världens främsta fartyg för realtidsobservationer av marint väder i arktiska vatten. Data kommer att lagras och vara tillgänglig efter expeditionen, säger Amund.

Insamlad data till världens vädertjänster

Insamlad data kommer varje timme att skickas via satellit till samtliga världens vädertjänster via internationellt datautbyte.

Forskningsexpeditionen LOMROG III startar 31 juli och ska pågå i sju veckor. Ombord finns både danska och svenska forskningsprojekt. Polarforskningssekretariatet genomför expeditionen i samarbete med GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) och Sjöfartsverket.