Is till havs kraftigt försenad

Isläggningen till havs är kraftigt försenad i år. I vanliga fall börjar isläggningen i Bottenviken i början av november. Än så länge finns inga rapporter om havsis.

Isläggningen i Sveriges farvatten börjar normalt längs kusten av Bottenviken. Efter hand som kylan består kyls även det något varmare vattnet i Bottenhavet ned och isbildningen kan då fortsätta.

Vid extremt lindriga vintrar isläggs endast Bottenviken, Norra Kvarken samt nordligaste Bottenhavet. Vid normala isvintar går den sydliga isgränsen i norra Östersjön, och vid kraftiga isvintrar är nästan samtliga områden i Östersjön täcka med is någon gång under vintern.

Efter två vintrar i följd med relativt tidig start och stor isutbredning i östersjöregionen så kommer frågor till SMHI om det blir en tredje isvinter. Än så länge är vattentemperaturen till sjöss i Bottenviken 4 – 5 °C.

– Om det nu skulle sätta in med mer normala vintertemperaturer och avkylningen tar fart, tar det åtminstone fem veckor innan Bottenviken är istäckt, säger Amund Lindberg, oceanograf på SMHIs istjänst.

Rekordvintern 1986/1987 började likadant

Om isvintern tar fart eller inte är ännu för tidigt att avgöra. Om vi ser tillbaka på rekordvintern 1986/87 så var vattentemperatursituationen ganska lik den vi har i dag. Den vintern kom igång mycket sent, men tog ingen detta från i mitten av december. Sedan höll kylan Sverige i ett järngrepp under flera månader och samtliga havsområden islades.

– Under denna vinter kunde man i princip ha åkt med bil över Ålands hav och i Egentliga Östersjön. Även på Västkusten blev isutbredningen stor, berättar Amund.

Kallare nästa vecka

I norra Sverige börjar temperaturerna sakta krypa nedåt om en vecka, så man kan räkna med en viss avkylning av vattenmassorna därefter.

Förra vintern vid denna tid hade redan fastisen lagt sig i skärgårdarna i hela Bottenviken och istillväxten till havs pågick för fullt. Samtidigt gick den första isbrytaren Ale in i isbrytarverksamhet vid infarterna till Luleå och Karlsborg redan den 29 november.